PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

24.05.2014.

Kako akupunktura pomaže u mršavljenju?

Akupunktura može smanjiti žudnju za hranom ako se stimuliraju tačke za apetit. Potpun uspjeh ipak nije moguć bez adekvatne ishrane i tjelovježbe!

 

akupunktura

Definicija metode


Akupunktura je terapeutska tehnika kojom se ubadanjem igala u specifične tačke na koži pacijenta uspostavlja ravnoteža Qi , vitalne energije koja struji kroz organizam.

Neravnoteža, višak ili manjak energije dovodi do zdravstvenih poremećaja. Ubadanjem tankih igala u akupunkturne točke, kojih ima otprilike 365 uspostavlja se ponovo ravnoteža, tzv. homeostaza.

Ova se terapija tradicionalno koristi u Kini, dok se u ostatku svijeta svrstava u "alternativne", nedokazane prakse.

Ona se do sada pokazala uspješnom u liječenju čitavog niza bolesti i poremećaja, ali koliko može pomoći u gubljenju kilograma?

Kako djeluje?


Akupunktura predstavlja pomoćno sredstvo u mršavljenju i djeluje na više nivoa. Pacijentima omogućuje da smanje napetost i nervozu tokom dijete, ubrzava metabolizam i brže izlučivanje suvišne tekućine iz tijela.

Prije prvog tretmana svakako se radi i kineska anamneza koja uključuje detaljan razgovor s pacijentom, te dijagnozu pulsa i jezika. Tek se nakon toga izabiru akupunkturne tačke jer prema kineskoj medicini debljina ima različite uzroke i zahtjeva individualni pristup pacijentu.

Akupunktura može smanjiti žudnju za hranom ako se stimuliraju tačke za apetit. Na tretmanu se vrši stimuliranje određenih tačaka koje mogu biti u uhu ili na cijelom tijelu.

Tretiranjem određenih akupunkturnih točaka potiče se stvaranje osjećaja sitosti u hipotalamusu te se tako suzbija osjećaj gladi i u skladu s tim se unosi manje hrane u organizam.

Ako morate skinuti veći broj kilograma, tretmani akupunkturom mogu potrajati kroz duži period, jer se ne može očekivati da se dugo nakupljane masti mogu isčistiti iz organizma brzo. Tretmani bi se trebali organizirati tri do pet puta sedmično.

Promjena navika


Za uspjeh u mršavljenju uz pomoć akupunkture važno je da ne preskačete i ne izostajete s dogovorenih tretmana, jer tako dolazi do prekida i smanjenja uspješnosti terapije akupunkturom.

Ona ipak ne treba biti jedino sredstvo za mršavljenje, najbolje ju je koristiti zajedno sa zdravim programom prehrane i adekvatnom tjelovježbom.

S promjenom prehrambenih navika, povećanjem tjelesne aktivnosti i akupunkturom koja će smanjiti vašu napetost, apetit i regulisati metabolizam sigurno ćete dobiti željene rezultate.