PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

01.02.2016.

Ski i Snowboard kacige: Maksimalna sigurnost za glavu

Skijaške kacige namijenjene su za zaštitu glave alpskih skijaša i snoubordera na način da apsorbuju energiju udara i na taj način smanjuju rizik od povreda. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine kreirala je informativni letak u vezi važnosti i odabira i kvalitetne skijaške kacige.

 

ski_kaciga


Skijaške kacige spadaju u II kategoriju lične zaštitne opreme i prema Naredbi o ličnoj zaštitnoj opremi ("Službeni glasnik BiH”, broj 75/10) mogu se staviti na tržište Bosne i Hercegovine ili u upotrebu samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost korisnika, pod uslovom da se pravilno održavaju i koriste u skladu s predviđenom namjenom. Skijaške kacige ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost korisnika ako ispunjavaju odredbe navedene u Aneksu II Naredbe o ličnoj zaštitnoj opremi i sigurnosne zahtjeve propisane u bosanskohercegovačkom standardu BAS EN 1077:2009, kojim je preuzet evropski standard EN 1077:2007.

Važnost upotrebe skijaških kaciga


Prema dostupnim informacijama na mnogim svjetskim skijalištima maloljetne osobe do navršene 15. godine pri skijanju na skijaškim stazama obavezni su kao dio skijaške opreme nositi i skijašku kacigu. 

U vrijeme kada sudari skijaša na stazama nisu rijetkost, a posebno tamo gdje se linije kretanja skijaša i snoubordera slobodno ukrštaju, kacige spašavaju od ozbiljnih povreda glave, jednako kod djece i odraslih.

U British Medical Journal se navodi kako kacige smanjuju do 35% broj povreda glave kod odraslih, te smanjuju broj povreda glave za 59% kod djece mlađe od 13 godina. Prema dostupnim statističkim podacima, godišnje od 9 do 19% svih zabilježenih povreda na austrijskim skijalištima su povrede glave. Također, teške povrede glave su vodeći uzrok smrti u skijanju. Statistički, 74% ovakvih povreda se događa kada skijaš udari glavom o sniježnu podlogu, 10% je posljedica sudara skijaša, a 13% nastaje nakon sudara skijaša s čvrstim objektima.

Iz navedenog se vidi da je upotreba skijaških kaciga važna kao prevencija povreda, pa je potrebno obratiti pažnju na sljedeće:

  • Prilikom kupovine skijaških kaciga kupovati one označene znakom usklađenosti, obaveznim informacijama i sa odgovarajućim stepenom zaštite;
  • Odabrati skijašku kacigu između klase A ili B. Kacige klase A nude povećanu zaštitu. Kacige klase B imaju bolju ventilaciju i čujnost, ali imaju manji stepen zaštite;
  • Odabrati odgovarajuću veličinu skijaške kacige;
  • Ne kupujte skijašku kacigu za poklon drugima jer svako mora da proba i pronađe kacigu odgovarajuće veličine;
Širina trake za pozicioniranje i fiksiranje kacige na glavi korisnika ne smije biti manja od 15mm;
  • Kaciga ne smije da se nosi otvorena, već uvijek mora da bude zakopčana na način da se ne pomjera na glavi kako ne bi spala prilikom pada;
  • Poštovati upute proizvođača o namijenjenoj upotrebi skijaških kaciga, održavanju i skladištenju;
  • Ne upotrebljavati oštećene, neispravne ili nekompletne skijaške kacige;
  • Skijašku kacigu podvrgnutu teškom udarcu treba prestati koristiti.

Opći zahtjevi koje skijaške kacige moraju da ispunjavaju prilikom stavljanja na tržište BiH

1.Sve obavezne informacije na proizvodu i u uputstvu moraju biti napisane na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Opće informacije o proizvodu moraju biti navedene kako bi se smanjile sve predvidive opasnosti koje su povezane sa upotrebom skijaških kaciga.

2. Obavezne oznake i informacije na proizvodu. Skijaška kaciga mora biti označena sljedećim obaveznim oznakama i informacijama:

a. znak usklađenosti "C” ili "CE”,
b. naziv ili trgovački znak (brend) proizvođača,
c. oznaka modela skijaške kacige,
d. oznaka standarda BAS EN 1077:2009 ili EN 1077:2007,
e. veličina ili rang veličina skijaške kacige, navodeći i obim glave u centimetrima (cm) za koju je kaciga namijenjena,
f. težina skijaške kacige (prosječna masa u gramima zaokružena na 50 g),
g. oznaka ili tekst: „Kaciga za alpske skijaše i snoubordere - klasa A" (ili B),
h. godina i kvartal proizvodnje skijaške kacige.


Kacige klase A nude povećanu zaštitu. Kacige klase B mogu ponuditi povećanu ventilaciju i bolju čujnost, ali štite manju površinu glave i imaju manji stepen zaštite od probijanja.

Na kraju možemo reći da su skijaške kacige dragocjene za zaštitu skijaša. Brojne nesreće na skijalištima imaju za posljedicu teške povrede glave – rizik koji se nošenjem zaštitne kacige značajno smanjuje.