PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

20.10.2016.

Poziv na prijavu kandidata za dobijanje organizacije - Dana plananinara PS FBiH 2017-

Dan planinara Planinarskog saveza FBiH za 2017. godinu održaće se mjeseca augusta 2017. godine, a tačan datum određuje UO PS FBiH na osnovu prijedloga datuma dostavljenog od strane domaćina.

 

novosti_planinari


Uslovi za organizaciju „Dana planinara PS FBiH 2017":

  • Odgovarajući objekat na raspolaganju organizatoru
  • Dovoljno prostran i odgovarajući lokalitet za šatorsko naselje, kao i obezbjeđenje dovoljnog broja šatora za prihvat učesnika
  • Sanitet, GSS, potrebna tehnike, te saglasnost MUP-a
  • Lokalitet za parking vozila (podrazumijevajući pristup vozilima do mjesta održavanja)
  • Voda za piće, odgovarajuće sanitarije uz maksimalno poštivanje higijenskih i ekoloških uslova
  • Rasvjeta, ozvučenje, informativne table i putokaze
  • Prijedlog programa i organizacije planinarskih tura i izleta
  • Državna zastava, snimak himne Bosne i Hercegovine i ostali prateći sadržaj velikih skupova
Ostali planinarski programi po slobodnoj ocjeni članice koja se prijavljuje na poziv, a koji se ne boduju u ukupnoj ocjeni za dobijanje organizacije Dana planinara za 2017. godinu i u funkciji su promocije i unaprjeđenja planinarstva u Bosni i Hercegovini.

 

U okviru programa treba se održati završno kolo Državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u planinarskoj orijentaciji i orijentiringu, sportsko penjanje, pokazna vježba GSS-a i ostala planinarska takmičenja, a sve u skladu sa mogućnostima u organizaciji domaćina i PS BiH.

Prijave na Konkurs poslati na adresu kancelarije PS FBiH, Mula Mustafe Bašeskije 63, 71000 Sarajevo ili na email psbih1@bih.net.ba najkasnije do 15. 11. 2016. godine.