PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Paragliding Ukupno pronađeno 2centara     6klubova

Podgrupa izabranog sporta

Sportsko rekreacijski centar

tel: 030 290 209, 091 200 967 2, 061 183 086
ski_rostovo@bih.net.ba

   

Kupresholidays

Kupres
tel: 034 274 889, 063 841 629, 063 351 048
mate.rebrina@tel.net.ba