PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Misaone igre Ukupno pronađeno 0centara     4klubova

Podgrupa izabranog sporta

 

 

Šahovski klub Bosna

Sarajevo
Prušćakova 21
tel: 033 217 316
info@skbosna.ba

   

Šahovski klub Goražde

Goražde
Zaima Imamovića br. 44
tel: 061 700 245
sah.klub.gorazde@gmail.com

   

Šahovski klub 'Široki Brijeg'

Široki Brijeg
Fra. Didaka Buntića 46a
tel: 039 705 722
info@sksirokibrijeg.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Tavla klub Ajna

Bihać
ulica Bosanskoga ustanka br.5
tel: 037 222 502, 061 394 167
haselonic@gmail.com