PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Hapkido Ukupno pronađeno 1centara     1klubova

Podgrupa izabranog sporta

Taekwondo centar Novi Grad Sarajevo

Sarajevo
Lukavička cesta do 121
tel: 033 452 994; 061 273 069; 061 273 950
tkdnovigrad@yahoo.com

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

 

 

Taekwondo klub Novi Grad Sarajevo

Sarajevo
Lukavička cesta do 121
tel: 033 452 994, 061 273 096, 061 273 950
tkdnovigrad@yahoo.com