PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Futsal Ukupno pronađeno 2centara     2klubova

Podgrupa izabranog sporta

Sportsko rekreacijski centar u Širokom Brijegu

Široki Brijeg
Obliazna cesta 19
tel: 039 705 644, 063 350 808

   

Sportska dvorana Grbavica

Sarajevo
Zvornička 27
tel: 033 492-666

   

 

 

Futsal team Karaka

Mostar
tel: 063 312 808, 063 484 130
curcic.tomislav@tel.net.ba

   

Mnk Kaskada

Gračanica
Patriotske lige bb
kaskada.gracanica@yahoo.com