PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Biciklizam cestovni Ukupno pronađeno 1centara     3klubova

Podgrupa izabranog sporta

Biciklistički klub Grip - Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac
Skendera Kulenovića bb
tel: 061 676 281
gripbk@gmail.com, fikretmuratovic@gmail.com

   

Udruženje građana GIRO DI SARAJEVO

Sarajevo
Geteova 6
tel: 061 215 097
info@girodisarajevo.ba

   

Biciklistički klub Živinice

Živinice
Armije BiH br. 4
tel: 061 163 913
info@bkzivinice.com