PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Aqua aerobic Ukupno pronađeno 2centara     1klubova

Podgrupa izabranog sporta

Terme Ilidža

Sarajevo
Ulica Butmirska cesta br. 18
tel: 033 771 000
asim.kulenovic@terme-ilidza.ba

   

JZU banjsko-rekreativni centar „AQUATERM“ Olovo

Olovo
Branilaca bb
tel: +387 32 829 600
aquaterm.rezervacije@gmail.com

   

 

 

Sportsko rekreacijski klub Dami

Sarajevo
tel: 061 800 199, 061 709 510
info@dami.ba , kemal@dami.ba