PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

14.07.2011.

Individualni kondicioni treninzi za predpionire

Predstavljamo primjer individualnih kondicionih treninga u nogometu za predpionirski uzrast za pet sedmica u takmičarskoj sezoni koji Vam može poslužiti u planiranju kondicionih treninga ali i u radu sa Vašim mladim sportistima.

 

pioniri fudbal

I.Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 5',
    Istrčavanja 10 x 20m, 10 x 10m, 10 x 5m;
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Snaga –sklek 1x10, trbušni sa savijenim koljenima 1x10, hiperekstenzija 1x10, polučučanj 1x10, podizanje nogu u ležećem položaju 1x10.
    Lagano trčanje 5',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 20', ili plivanje lagano
    Istezanje.

II.Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 6',
    Istrčavanja 10 x 15m, 10 x 10m, 12 x 5m;
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, okret za 180 stepeni, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Vježbe snage sa vlastitom težinom.

    Lagano trčanje 6',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 20', plivanje
    Istezanje.

III. Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 7',
    Istrčavanja 10 x 20m, 10 x 15m, 10 x 10m, 10 x 5m
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, okret za 180 stepeni, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Vježbe snage sa vlastitom težinom

    Lagano trčanje 6',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 25', plivanje
    Istezanje.

IV.Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 7,5',
    Istrčavanja 5 x 20m, 5 x 20m ( 5 naprijed – 5 nazad – 10 naprijed – 5 nazad i tako do 20m)
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, okret za 180 stepeni, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Vježbe snage sa vlastitom težinom

    Lagano trčanje 6',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 25', plivanje
    Istezanje.

V. Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 8',
    Istrčavanja 5 x 20m, 7 x 20m ( 5 naprijed – 5 nazad – 10 naprijed – 5 nazad i tako do 20m)
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, okret za 180 stepeni, sunožni bočni skokovi, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Vježbe snage sa vlastitom težinom

    Lagano trčanje 6',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 25', plivanje
    Istezanje.

 

Mirza Demir, prof.sporta i tjelesnog odgoja

 

15.07.2011.

Individualni kondicioni treninzi za predpionire

Predstavljamo primjer individualnih kondicionih treninga u nogometu za predpionirski uzrast za pet sedmica u takmičarskoj sezoni koji Vam može poslužiti u planiranju kondicionih treninga ali i u radu sa Vašim mladim sportistima.

 

pioniri fudbal

I.Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 5',
    Istrčavanja 10 x 20m, 10 x 10m, 10 x 5m;
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Snaga –sklek 1x10, trbušni sa savijenim koljenima 1x10, hiperekstenzija 1x10, polučučanj 1x10, podizanje nogu u ležećem položaju 1x10.
    Lagano trčanje 5',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 20', ili plivanje lagano
    Istezanje.

II.Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 6',
    Istrčavanja 10 x 15m, 10 x 10m, 12 x 5m;
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, okret za 180 stepeni, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Vježbe snage sa vlastitom težinom.

    Lagano trčanje 6',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 20', plivanje
    Istezanje.

III. Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 7',
    Istrčavanja 10 x 20m, 10 x 15m, 10 x 10m, 10 x 5m
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, okret za 180 stepeni, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Vježbe snage sa vlastitom težinom

    Lagano trčanje 6',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 25', plivanje
    Istezanje.

IV.Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 7,5',
    Istrčavanja 5 x 20m, 5 x 20m ( 5 naprijed – 5 nazad – 10 naprijed – 5 nazad i tako do 20m)
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, okret za 180 stepeni, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Vježbe snage sa vlastitom težinom

    Lagano trčanje 6',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 25', plivanje
    Istezanje.

V. Sedmica

Četvrtak

    Lagano trčanje 8',
    Istrčavanja 5 x 20m, 7 x 20m ( 5 naprijed – 5 nazad – 10 naprijed – 5 nazad i tako do 20m)
    Koordinacija–ljestve–privlačenje–dokorak, niski brzi skip i visoki brzi skip, okretni skokovi, okret za 180 stepeni, sunožni bočni skokovi, (3x10 ponavljanja, odmor između serija 1-2')
    Vježbe snage sa vlastitom težinom

    Lagano trčanje 6',
    Istezanje.

Nedjelja

    Lagano trčanje 5',
    Vožnja bicikla ili vožnja koturaljki 25', plivanje
    Istezanje.

 

Mirza Demir, prof.sporta i tjelesnog odgoja