PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

02.08.2011.

Uloga trenera u savremenom sportu

Trener treba da je sposoban primjenjivati trenažne programe za  unapređenje svih svojstava sportiste, kreirati takmičarski plan i neposredno ga provoditi na svim takmičenjima te ugraditi tehnike  oporavka u programe treninga kako bi  se izbjegli efekti pretreniranosti i s time povezane sportske povrede.

 

treneri trener

Sistem rada  s mlađim dobnim skupinama posebno  je zahtjevan, te u tom smislu od trenera traži znanja  o postupnom i progresivnom pristupu procesu razvoja sportskog majstorstva. Da bi se postigla najviša razina sportskih rezultata, već  od rada s najmlađim uzrastima potreban je timski rad stručnjaka.

Trener  zbog toga mora prije svega prepoznati potrebe za uključenje pojedinog tipa stručnjaka, ali i pokazati moć iskorištavanja takvih znanja  s ciljem postizanja maksimalne efektivnosti trenažnog procesa.

U okviru osnovnog cilja sportske  pripreme, pripreme sportista za takmičenje, trenerova odgovornost usmjerena je na tjelesnu, tehničku, taktičku, psihološku i teoretsku pripremu.

U Kentovu Oxfordskom  riječniku navedene su tri osnovne kompetencije koje su važne  za uspješno  obavljanje trenerskog poziva.

Prva se zove  konceptualna kopetencija i podrazumjeva sposobnost vođe      ( trenera)   da integrira informacije i načine  prosudbe koristeći se najvećim mogućim brojem relativnih faktora.

Druga se kompetacija odnosi na moć trenera da oformi harmonične odnose unutar tima, dok se treća kompetencija odnosi na specifičnu pripremu sportiste, za koju su potrebna znanja iz područja  tehnike  u određenom sportu.

Sasvim je jasno da će se odnos na relaciji trener- sportista biti direktno zavisan o trenerovoj komunikaciskoj vještini. Oko 75% ukupne komunikacije među ljudima čine neverbalna komunikacija. Stoga je neobično vazno poznavati sve aspekte neverbalne komunikacije i usklađivanje s verbalnom  komunikacijom. Ukoliko taj sklad  ne postoji i vrlo su vjerovatni globalni  komunikacijski problemi.

Sigurno je da se komunikacijska vještina može unaprijeđivati i jako je važno da svaki trener  na početku karijere shvati važnost  komunikacije za uspjeh u poslu.

Obrazovanje


Svjetska iskustva o  ovom problemu jasno govore u prilog sportskom i znanstvenom obrazovanju sportskih trenera. Istina, pojedina praktična iskustva govore o tome da diploma visokih i viših  sportskih škola nije uslov za ostvarivanje najviših sportskih ostvarenja.

Ipak, u apsolutnim  razmjerama takvih  primjera je zanemarivo malo. Tendencija angažiranja više  ili visoko  obrazovanih kadrova u sportskim institucijama  i klubovima  nema adekvatnu alternativu.U skladu s prespektivom razvoja sporta i sportske nauke, jedino će  obrazovani treneri s navikom usklađivanja svog znanja sa savremenim trendovima imati mogućnost zapošljavanja u ozbiljnim sistemima.

Opšta obrazovna razina sportskog trenera možda nema presudan značaj u  sastavu neposredne sportske pripreme, ali je moguće da će se u perspektivi pojaviti kao posredan uslov uspješnosti u trenerskom poslu

Saradnja sa stručnim timom


Pod predpostavkom da je strucni tim  optimalno selekcioniran te da su  pokrivena podrucja, slijedeci korak predstavlja suradnju unutar tima.

Danas se cesto  govori o trenerima koji jesu ili nisu spremni na strucnu saradnju. Njihovo ponasanje je uglavnom vezano  uz predhodna iskustva i trend  koji  koji vrijedi  u konkretnom vremenu i blizem sportskom prostoru.

Osim  toga trener mora  poznavati mogucnosti  drugih struka, ali i izgraditi pozitivan stav o njima. Od sefa strucnog tima jos se dakako ocekuje uvazavanje osobnosti i misljenja clanova  tima te visoka doza pravednosti   i promisljenosti u rijesavanju problemskih situacija.

Sportska karijera


Činjenica da su treneri s vrhunskom sportskom karijerom u prednosti prilikom odabira trenera  za pojedinu sredinu ima svoju logiku, ali ne uvjek i realno  opravdanje. Takvi su treneri  uglavnom kao igrači stekli veliki ugled, pa  upravo taj detalj  presudjuje o odluci između više kandidata. Nerijetko se takvo rješenje pokazalo pogrešnim.

Veliko iskustvo stečeno  kroz igračku karijeru može biti od velike koristi u stručnom radu, no ukoliko je to osnovna  orijentacija trenera, jedino što ga može duže održati u ovom poslu je sportski ugled.

Filozofija treniranja


Treniranje uključuje  podučavanje, treniranje, davanje instrukcija, pomaganje  ljudima da nauče sportske vještine, da poprave nastup i dostignu svoj potencijal.

Kada treniramo važno je da dobro definišemo filozofiju.Filozofija je način na koji trener vidi situacije i doživljaje u svom životu. To je njegov način gledanja  na prošlost, njegovo mišljenje o sadašnjosti, njegova očekivanja od budućnosti.

Funkcije trenera


Trener ima mnogo poslova i  funkcija. Svaka od njih doprinosi  da bude uspješan  trener:

- Instruktor: upravlja  aktivnostima
- Predavac: saopštava  nova saznanja  i ideje
- Motivator: stvara pozitivan,visoko kvalitetan pristup igrača
- Disciplina: postavlja  odgovarajuće nagrade i kazne
- Menadžer: vodi i usmjerava  igrače
- Administrator:uspješno vodi papirologiju
- Odnosi sa javnošću: održava kontakt sa medijima i sa javnošću
- Socijalni  radnik:savjetuje, daje sugestije, posebno u vrijeme potrebe
- Prijatelj:gradi  dobar  odnos sa igračima
- Učenik: sluša, uci, razmišlja o sebi: neprestalno traganje za samopoboljšanjem.

U treniranju su sve ove uloge izmješane, trener mora da donosi  odluke vođen svojom trenerskom filozofijom, iskustvom i znanjem.

Pravi uspjeh se postiže jedino kroz  samozadovoljstvo, kada ste svjesni da ste uložili  i  postigli  maksimum u okviru svojih mogućnosti. Možete da obmanjujete druge ali ne i sebe, izuzev možda na kratko vrijeme.

Nemoguće je postići savršenstvo, ali bi ono trebalo da bude cilj.Ukoliko ste ka postizanju svog krajnjeg silja uložili stopostotni napor, onda ste postigli uspjeh, bez obzira na broj dobijenih ili izgubljenih utakmica. Nema ničeg lošeg u težnji za odličnom ocjenom i želji da se pobijedi na takmičenju.

Komunikativne vještine trenera


Komunikacija je  proces  slanja i primanja poruka između dvije ili više osoba. Ako želite da budete dobar trener treba da budete dobar sagovornik.

Komunikativne  vještine su ono što odvaja izuzetno uspješne trenere od manje uspješnih. Stvarna svrha komunikacije između igrača i trenera je uzajamno razumijevanje i uzajamna korist.

Komunikacija :

- Prenosi informaciju
- Utječe na motivaciju
- Koristi se da obezbjedi  povratnu reakciju u učenju
- Neophodno je dio za koheziju « tima»

Trener treba da bude sposoban da efikasno komunicira u situacijama kao što su:

- Kada  objašnjava igračima kako da nastupe
- Kako se obraćati roditelju
- Kada se obraća zvaničnicima, medijima, navijačima, sponzorima ...
- Komunikacija je  neefikasna:
- Kada je sadržaj pogrešan
- Kada  verbalne ili neverbalne vještine nedostaju
- Kada  postoji odsustvo  paznje od strane slušaoca
- Kada se pogrešno protumači sadržaj ili namjerna poruka
- Kada postoji otpor  da  se sluša
- Neefikasna komunikacija može biti greška trenera, igrača ili trenera i igrača. Trener mora biti osjetljiv za izazov komunikacije.


Kenan Mlinarević