PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

09.03.2016.

Škola planinarske orjentacije

Komisija za orijentaciju PS FBiH/BiH organizuje i poziva planinarska društva/klubove na Školu planinarske orijentacije u organizaciji Planinarskog saveza FBiH/BiH. Škola počinje 02.aprila 2016. godine i traje tri vikenda a realizovati će se na planini Igman.

 

orjentacija

  
Školu vodi instruktor planinarske orijentacije PS FBiH/BiH Muhamed Hadžiabdić.

Cijena škole iznosi 90,00 KM a za 3 i više članova iz jednog društva/kluba 80,00 KM.

Cilj škole je osposobljavanje planinara kao i takmičara za pravilnu i tačnu orijentaciju na terenu.

Program škole se okvirno sastoji iz sljedećih tema:

– Određivanje strana svijeta
– Orijentacija karte
– Topografski opis zemljišta-reljef
– Busole i njihova primjena
– O kartama
– Mjerenja na terenu
– Kretanje na terenu sa i bez busole
– Specijalističke aktivnosti u planinarstvu
Neophodna individualna oprema za polaznike škola:
– Busola
– 2 lenjira
– Uglomjer od 3600

Po završetku će biti upriličena svečana podjela diploma i priznanja polaznicima škole.

Napomena: Organizatori škole posjeduju dio opreme koja se može staviti na raspolaganje polaznicima škole, te molimo zainteresovane da se na vrijeme prijave, kako bi se mogla izvršiti raspodjela iste.
Polaznici škole obavezno trebaju biti članovi planinarske organizacije sa plaćenom članarinom za tekuću godinu. Kotizacija se uplaćuje na račun PS FBiH (182 000 000 0 148 009 – BOR banka d.d. Sarajevo). Sve troškove oko transporta, smještaja i ishrane snose polaznici škole, a za dodatne informacije nazvati kancelariju Saveza ili kandidata za instruktora planinarske orijentacije i koordinatora: Tarik Bandić (061 243 195).

Prijavu možete izvršiti putem maila psbih1@bih.net.ba ili na broj telefona Saveza 033/555-686.

Uz prijavu obavezno dostaviti broj telefona i e-mail za potrebe bržeg i praktičnog komuniciranja. Prijave obavezno poslati na kancelariju Saveza do 02. aprila.

Satnica i detalji biće dostavljeni polaznicima škole po izvršenim prijavama