PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

09.05.2012.

Održano prvo kolo prvenstva u Planinarskoj orijentaciji

Ultra zabavni sport je napokon stigao i u BiH. Na terenima Čavljaka, dana 05. 05. 2012. godine održano je prvo kolo prvenstva u planinarskoj orijentaciji. Domaćin manifestacije je bilo Planinarsko-smučarsko društvo '' Centar '' Sarajevo.

 

novosti_planinarska_orjentacija

Na takmičenju je učestvovalo 10 ( deset ) ekipa iz cijle Bosne i Hercegovine.

Plasman ekipa:

1. PSD '' Centar '' II

2. PD '' Konjuh ''

3. No Comment

Naredno kolo prvenstva u orijentaciji će se održati na prostoru Vrpečkih podova, Općina Bugojno, u periodu od 30. 06- 01. 07. 2012. godine.

Šta je Planinarska orjentacija?

U razvijenim zemljama, u kojima planinarstvu pridaju mnogo više značaja i ulažu više sredstava, pri polasku na bilo koju planinu možete nabaviti mikro kartu, knjigu ili planinarski vodič, busolu ili kompas, ako ga već ne posjedujete. Sa ovim pomagalima mnogo se lakše snalazimo na planini i planinarimo bezbejdnije, međutim u našim uslovima je mnogo drugačije i većinom smo bez ijednog od navedenih pomagala.

U uslovima nedovoljnog poznavanja terena, ako sa vama nema planinarskog vodiča ili nekog od iskusnijih planinara, ili ako su loši vremenski uslovi preporučuje se praćenje planinarske markacije. O svemu što nas interesuje trebalo bi se raspitati kod mještana ili planinara koje susrećemo. Korisno je imati kartu terena, ali se mora znati tumačiti i sravniti sa terenom na kome se nalazimo. Prvo se mora vidjeti razmjera karte, tj. koliki je odnos objekata na karti i u prirodi, uočiti izvore, vrhove, grebene, odsječene strmine i litice, pećine, jezera, groblja, vjerske objekte i dr. Najvažnije je odrediti sjever, kako bi planinari rekli „osjeveriti kartu" i onda se snalaziti po njoj.

I bez ikakvih pomagala planinari treba da se snađu u prirodi i da prije svega odrede strane svijeta. Na primjer:

- Na  pravoslavnim crkvama ulaz je uvijek na zapadnoj strani, na katoličkim je suprotno, a na džamijama sa sjevera,
- Hrišćanski grobovi su okrenuti u pravcu istok-zapad, a nadgrobni spomenici su na zapadnoj strani, a na muslimanskim grobovima obilježja su na južnoj strani,
- Godovi na južnoj strani odsječenog drveta (na panju) su mnogo veći i razmaknutiji, dok su na sjevernoj strani manji i gušći,
- Sjeverne strane stabala obrasle su mahovinom i kora je hrapavija,
- Krovovi starijih zgrada sa sjevera su tamniji i obrasli mahovinom,
- Pomoću zvijezde Sjevernjače,
- Pomoću Sunca ujutru i predveče.

Planinarska orijentaciona takmičenja odvijaju se na planinama gdje takmičari ucrtane kontrolne tačke na karti pronalaze na terenu. Bitno je, u što kraćem roku, pronaći zadate kontrolne tačke.