PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

28.10.2014.

Nutricionizam – definicija i razvoj

Nutricionizam ili nauka o prehrani je primjenjena prirodna nauka o hranjenju tijela koja proučava odnos između čovjeka i hrane. Nutricionist ima opće razumjevanje strukture i funkcija ljudskog tijela kao i široko znanje o prehrani.

 

nutricionizam

RazvojSve do šezdesetih godina dvadesetog vijeka ljekari su govorili svojim pacijentima da ishrana ima malog uticaja na njihovo zdravlje. Danas je, međutim, jasno da ishrana predstavlja jedan od najvažnijih faktora zdravlja.


Često gledamo na televiziji ili čitamo tekstove u kojima nam način prehrane ili dijetalni režim savjetuje nutricionist. Šta je ustvari nutricionizam?


// //

Definicija


Nutricionizam ili naukao prehrani je primjenjena prirodna nauka o hranjenju tijela koja proučava odnos između čovjeka i hrane i implikacije koje proizlaze iz tog odnosa i reflektiraju se na sociološki, psihološki, fiziološki i biohemijski aspekt.

Temelji se na osnovnim principima hemije i biohemije, biologije i mikrobiologije, fiziologije i anatomije te genetike. U praksi obuhvata i principe znanosti poput poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije, antropologije, medicine, sociologije, psihologije i ekonomije.

Istraživanja s područja nutricionizma imaju vodeću ulogu u shvaćanju mnogih procesa vezanih uz prehranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvaćanju uloge prehrane u moduliranju genetskog potencijala pojedinca.

Nutricionist je specijalist za prehranu, koji pomaže ljudima da razumiju i primjene spoznaje znanosti o prehrani u održavanju i poboljšavanju vlastitog zdravlja. Nutricionist ima opće razumijevanje strukture i funkcija ljudskog tijela kao i široko znanje o prehrani.

Nutrijenti ili hranjive tvari iz hrane su ugljikohidrati, masti i proteini. Nutrijenti koji ne opskrbljuju tijelo energijom su voda, vitamini, minerali, fitokemikalije.

Validan efekat


Efekat ishrane može se preciznije ustanoviti tek nakon proteka dužeg vremenskog perioda planskog unosa hranljivih materija. Broj varijabli relevantnih za ovu vrstu istraživanja je izuzetno visok.

Zbog toga svako validno nutricionističko istraživanje zahtjeva vrijeme što je i jedan od glavnih razloga zašto je nauka o ljudskoj ishrani relativno mlada.

Adekvantnoj ishrani daju prilog tri neophodna uslova za normalno funkcionisanje organizma: adekvatan nivo energije, održavanje pogodne tjelesne strukture i procesa – funkcije mišića, imunog sistema, čvrstine kostiju i snage.