PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

28.04.2012.

MEDIJSKO PARTNERSTVO SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2012 g

Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) Rekreacija.ba može postati Vaš medijski partner. Obavještenja (najave, vijesti, zanimljivosti i sl.) biće postavljene potpuno BESPLATNO u okviru portala  Rekreacija.ba.

 

medijski_partner

Medijsko pratnerstvo na Rekreacija.ba podrazumjeva slijedeće:
  1.     Objavljivanje vijesti (najava, raspisi takmičenja, izveštaja, sl.) u okviru Sportskih vijesti
  2.     Objavljivanje najava manifestacija koje organizujete u okviru „Kalendara takmičenja/događanja"
  3.     Objavljivanje zanimljivosti (kratkih sportskih priča) u okviru „Vijesti iz klubova i centara".
  4.     Objavljivanje fotografija sa manifestacija u segmentu „Vijesti iz klubova i centara".
  5.     Objavljivanje najava takmičenja na facebook-u oi twitter-u
* Uredništvo portala zadržava pravo ne objavljivanja određenih materijala (najava, vijesti, i sl.) ukoliko oni nisu u skladu sa interesima portala Rekreacija.ba.

Za ovu ponudu " Rekreacija.ba - Vaš medijski partner" mogu se prijaviti svi zainteresovani rukovodioci (vlasnici, menadžeri, organizatori i sl.) sportskih organizacija koji imaju potrebu za ovakvim vidom medijske podrške.
Potrebno je da sportska organizacija ispunjava sledeće uslove:
  •     Rad i poslovanje sportske organizacije moraju biti relevantni oblastima našeg interesovanja – poslovanja (sport, rekreacija, zdrav život, djeca i sport..);
  •     Sportska organizacija mora imati jasno definisanu misiju i ciljeve;
  •     Potrebno je da sportska organizacija ima kontinuitet postojanja i poslovanja.
Pored navedenih uslova, poželjno je da organizatori sportskog takmičenja  predstave portal Rekreacija.ba kao jednog od svojih medijskih partnera u okviru svojih publikacija (internet sajt, flajeri, dokumenti, i sl.) kojima planiraju da reklamiraju (promovišu) samu sportsku organizaciju, na mjestima koja su predviđena za predstavljanje medijskih partnera.

Ukoliko ste zainteresovani da Rekreacija.ba postane medijski partner Vaše sportske organizacije potrebno je da nas kontaktirate putem e-maila (info@rekreacija.ba), dostavite nam potrebne jasano definisane informacije o sportskom događaju, kao i program i plan potencijalne saradnje.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem:
E-maila: info@rekreacija.ba
Telefona:+387 (0) 61 225 845