PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

10.07.2015.

Gimnastika - razvoj kroz historiju

Gimnastika je uvedena u ranoj Grčkoj civilizaciji da olakša tjelesni razvoj. Ovo je sport koji uključuje serije pokreta koji zahtijevaju fizičku snagu, pokretljivost i osjećaj za tijelo u prostoru. Predtsavljamo KRSG "Sloboda" Tuzla!

 

gimnastika

Pojam


Gimnastika, čije ime potiče od stare grčke riječi za disciplinarne vježbe, je kombinacija motoričkih vještina i sposobnosti kao što su: koordinacija, gracioznost, spretnost, snaga, fleksibilnost a to sve zajedno je ukomponovano sa akrobatskim vještinama, koje izvode podjednako i muškarci i žene.

Ovo je sport koji uključuje serije pokreta koji zahtijevaju fizičku snagu, pokretljivost i osjećaj za tijelo u prostoru.

Gimnastika je uvedena u ranoj Grčkoj civilizaciji da olakša tjelesni razvoj kroz serije vježbi uključujući: trčanje, skakanje, plivanje, hrvanje i dizanje utega.

Mjesta gdje se ova aktivnost upražnjavala nazivala su se Gymnazium, a većina vježbača su doslovice u to vrijeme vježbali goli bez ikakve odjeće na sebi od čega potječe riječ Gymnos - go.

Kategorije


Općenito se smatra opasnim sportom, jer teški akrobatski elementi često uključuju izvođenje različitih pokreta visoko iznad tla uz rizik ozljede vježbača ili vježbačice.

Danas ovaj sport sjedinjuje sedam kategorija a to su: sportska gimnastika, ritmička gimnastika, skokovi na trampolini, sportski aerobik, sportska akrobatika i tzv. opća gimnastika.

Međunarodno upravljačko tijelo je Međunarodna gimnastička federacija (FIG - Fédération International de Gymnastique), smještena u Moutieru - Švicarska.

Prvi gimnastičari su bili akrobati koji su to izvodili u starom Egiptu.

Klub ritmičko-sportske gimnastike „Sloboda"
Udruženje-klub ritmičko sportske gimnastike KRSG "Sloboda" Tuzla je osnovano  2008. godine, a počelo je sa radom u januaru 2009. godine. Klub broji 115 članova.

Osnivanjem ovog kluba, ritmičko sportska gimnastika u gradu Tuzli je dobila novu kvalitetnu dimenziju.

Gimnastika, "kraljica sportova" je veoma atraktivna za mlade, a ritmička gimnastika je veoma popularna kod djevojčica.

Da sve funkcionira kako treba i da bi djeca dobila profesionalne upute i prvenstveno brigu za zdravlje i zdrav psiho-fizički razvoj, brine se stručni trenerski tim na čelu sa Svitlanom Nosan-Tinjić, prof. sporta, majstorom sporta SSSR-a i ritmičke gimnastike te Emom Salihović, prof.tjelesnog.

Ovaj uspješan klub dobitnik je brojnih medalja na domaćim i internacionalnim takmičenjima, kako u individualnim tako i u grupnim disciplinama.