PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

05.09.2014.

Koliko su djeca spremna za takmičenja?

U većini slučajeva, djeca nisu ta koja traže da započnu sa takmičenjima, već roditelji i treneri.

 

djeca

Takmičenje je temeljno obilježje rasta i razvoja djece u sportskom okruženju. Pravilno vođena takmičenja od koristi su za sveukupan razvoj i igraju aktivnu ulogu u dječjem rastu i socijalnom statusu.

Takmičenja pružaju djeci mogućnost da primjene na organizovanoj utakmici tehničke i taktičke vještine koje su savladali na treningu, iskuse pobjedu i poraz te razviju vještine i vrijednosti koje će im poslužiti kasnije u životu.

Međutim, postoji mnogo takmičarskih sportskih programa koji postavljaju velike tjelesne i psihološke zahtjeve pred djecu. Takav stres u ranim godinama može prizvesti suprotan učinak u obliku štetnog djelovanja na dječiji razvoj te navođenja djece da napuste određeni sport a da prije toga nisu u potpunosti razvili svoju nadarenost.

Zato se prema takmičnju treba odnositi kao prema sportskom i socijalnom oruđu a ne kao sredstvu da se trenutno i pod svaku cijenu proizvede prvak.

Koliko su djeca spremna za takmičenja?

U većini slučajeva, djeca nisu ta koja traže da započnu sa takmičenjima, već roditelji i treneri. Tražim od onih koji o tome donose odluke da imaju na umu slijedeće:

  • Uvedite dijete u takmičenje tek kada je ono spremno. To uključuje motivacijsku spretnost (da se žele takmičiti), demonstraciju odgovarajuće razine vještine, odgovarajuću razinu fiziološkog kapaciteta (motoričke sposobnosti potrebne za takmičenje)
  • Pobrinite se da je prvenstveni cilj zabaviti se, naučiti i savladati određene vještine te taktičke ili tjelesne ciljeve, kao što su: „Ako imaš pet dobrih dodavanja tokom utakmice, ja ću biti sretan"
  • Organizujte takmičenja u vještinama individualnih sportova. Na primjer: „Pobijednik je onaj koji ima najljepšu izvedbu", bez obira da li se radi o trčanju, plivanju, veslanju, penjanju ili skijanju. Naglasak na vještinama isplatit će se kasnije a osim toga udaljuje od fiziološkog stresa takmičenja i potrebe da se naporno trenira.
  • Nemojte ohrabrivati djecu mlađu od 7-8 godina da sudjeluju u organizovanim takmičenjima. Oni mogu testirati svoje vještine u netakmičarskom okruženju.
  • Tek sa 12 ili 13 godina djeca mogu razumjeti ulogu takmičenja i što je potrebno sa gledišta vještina i sposobnosti da se dođe do uspjeha ili poraza. Stoga bi sudjelovanje u organizovanom takmičenju trebalo početi negdje s 11, 12 godina ili kasnije.

 

 

Izvor: Tudor O. Bompa, York University