PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

04.09.2011.

Laka ili učinkovita dijeta?

Debeli ljudi žele laku dijetu, ljudi u formi žele učinkovitu dijetu!Debeli ljudi usmjeravaju svoju mentalnu energiju u smjeru lakšeg umjesto u smjeru učinkovitog načina. Ljudi u formi su svjesni cijene i spremni su je platiti.

 

dijeta laka dijeta učinkovita dijeta

Debeli često mijenjanju odluke. Ljudi u formi rijetko mijenjaju glavne odluke.

Naša vjerovanja usmjeravaju naš život i zato ih trebamo preispitati i napraviti potrebne promjene.