PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

26.09.2014.

Budimo aktivniji !!

Fizička aktivnost je neophodna komponenta zdravog načina života. U kombinaciji sa zdravom prehranom,  pomoći će da spriječimo niz hroničnih oboljenja, uključujući bolesti srca, moždani udar i rak, koje su tri vodeća uzroka smri. Šta učiniti, da se situacija popravi na bolje?

 

budimo_aktivniji

Fizička aktivnost je neophodna komponenta zdravog načina života. U kombinaciji sa zdravom prehranom,  pomoći će da spriječimo niz hroničnih oboljenja, uključujući bolesti srca, moždani udar i rak, koje su tri vodeća uzroka smri.

Fizička aktivnost pomaže u kontroli težine, adekvatnoj prehrani mišićne građe, smanjuje masnoće, pospješuje čvrstoću kostiju, tijela i njihovog zajedničkog razvoja, te smanjuje rizik od gojaznosti.

Djeci je potrebno 60 minuta igre s umjerenim i ubrzanim aktivnostima svaki dan, kako bi njihovo tijelo raslo i razvijalo se u zdravo i snažno.

Ukoliko Vam ovo zvuči mnogo, razmotrite činjenicu da djeca od 8 do 18 godina (tinejdžeri), troše u prosjeku 7 sati dnevno koristeći zabavne medije, uključujući TV, kompjutere, video igrice, mobitele i filmove, te da samo jedna trećina školaraca uspije zadovoljiti nivo preporučenih dnevnih aktivnosti.

Šta učiniti, da se situacija popravi na bolje?


Za povećanje tjelesnih aktivnosti, djeca trebaju sigurne puteve za šetnju i staze za vožnju biciklom do škole. Trebamo im obezbijediti parkove, igrališta zajedničke sportske centre gdje se mogu bezbjedno igrati nakon škole. Poseban akcenat treba staviti na „uzbudljive" sportske sadržaje, ples i fitnes. Sadržaje prilagođene modernim sportskim tehnologijama, uzbudljive i dovoljno izazovne da privuku djecu što duže u igri.

Rekreacija.ba ima za cilj da poveća mogućnosti bavljenja fizičkom aktivnošću djece i njihove porodice, kako u školi, tako i van nje.

Rekracija.ba ima tri lijeka za ove probleme.

Akrivna porodica. 

Poticati fizičku aktivnost svaki dan, minimalno 60 minuta za djecu i 30 minuta za odrasle.

Aktivne škole. 

Mnogo je mogćnosti na raspolaganju za škole da obogate sportsko-rekreativni život svojih učenika. Dodatni časovi fizičkog vaspitanja, prije i poslije školske rekreativne aktivnosti, otvranje sportski sala, u kasnim popodnevnim i večernjim satima za učenike i roditelje.

Aktivna zajednica.

Gradonačelnici/ce, načelnici/ce opština, direktori/ce škola mogu pomoći u promociji fizičke aktivnosti svojim radom i uticajem, tako što će poticati i rješavati probleme sigurnosti staza, puteva i igrališta za svoju i našu djecu. Oni se moraju više truditi, kako bi se zapušteni parkovi i neatraktivna igrališta dovela u red i revitalizirala za zabavu, i pristupačne sportske i fitnes programe.

Rekreacija.ba će se baviti ovim problemom i svojim aktinostima poticati sve da budu još aktivniji.