PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

15.04.2014.

Badminton klub Banjaluka: Trenerski seminar u organizaciji Svjetske badminton federacije (BWF)

Uz podršku OK BiH I MOK-a, a kroz projekat "Olimpijska Solidarnost" u Banja Luci počeo sa radom seminar za badminton trenere. Glavni predavač je vrhunski stručnjak Svjetske badminton federacije (BWF) Joann Hughes iz Engleske.

 

badminton_seminar_banjaluka


Cilj ovog seminara, koji će se odvijati u periodu od 14.04. - 20.04.2014. godine u Banja Luci, je da edukuje određen broj budućih instruktora badmintona koji će svojim novostečenim znanjem širiti trenersku bazu u cijeloj BiH. Sredstva za organizaciju seminara je obezbjedio MOK.

Seminaru prisustvuje 17 trenera iz cijele BiH, uglavnom mladih ljudi, a glavni predavač na seminaru je Joann Hughes,  vrhunski badminton stručnjak delegiran od strane Svjetske badminton federacije (BWF).

Znanje stečeno na ovom seminaru će biti verifikovano sertifikatom MOK-a, potpisanim od strane Predsjednika OK BiH i Predsjednika MOK-a i glavnog predavača na turniru, a novostečeno znanje će otvoriti nove mogućnosti učesnicima seminara za profesinalni angažman na nivou BiH, ali isto tako i na međunarodnom nivou.

Badminton klub "Banja Luka" je ispred BS BiH angažovan na organizaciji ovog seminara.

Pozivam vas da o nastojanjima BS BiH da otvori nove mogućnosti našim mladim ljudima informišete svoje čitaoce, gledaoce i slušaoce.