PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

18.09.2014.

Atraktivna i zabavna rekreacija – sportski ples!

Jedinstveni spoj sporta i umjetnosti, ples je izražavanje vaše osobnosti i način da otkrijete svoje mogućnosti.. Zaigrajte i vi u PK„Latino Dance" iz Banja Luke!

 

sport_ples

Takmičarski sport


Sportski ples je normiran u smislu posebnih pravila.

Za ovaj ples možemo reći kako je riječ o takmičarskom dvoranskom plesu. To je jedan od najljepših dvoranskih sportova, u kojem nalazimo i umjetnost, i sport, i zabavu.

Dvije su vrste ovog plesa: latinoamerički (LA) i standardni (ST). Međusobno se ove vrste dosta razlikuju, iako imaju sličnosti te su se preklapale u prošlosti, jer se ples stalno mijenja i razvija.

Ukupno je deset sportskih plesova, od čega pet latinoameričkih i pet standardnih.

Umjetničke discipline


Sportski ili takmičarski ples je kao sport priznat 1997. godine od strane Međunarodnog Olimpijskog Komiteta.

Sportski ples je izuzetno atraktivna, međunarodno priznata i standardizovana sportska disciplina.

Jedinstveni spoj sporta i umjetnosti, koji se ogleda u sportskom plesu, omogućava svakom plesaču razvoj osobina ličnosti koje se smatraju indikatorima većeg stepena zrelosti i integrisanosti mladih osoba.

Pod sportskim plesom se podrazumjeva pet latinoameričkih (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) i pet standardnih plesova (engleski valcer, tango, bečki valcer, slowfox, quickstep) sa precizno definisanim pravilima.


PK „Latino Dance" Banja Luka


PK„Latino Dance" iz Banja Luke je član Saveza Sportskog Plesa Republike Srpske i PSSBiH Plesnog Sportskog Saveza Bosne i Hercegovine i jedan od vodećih plesnih klubova.

Velika ljubav prema plesu stvorili su PK "Latino Dance” još 1998. godine. Osnovan je kao sportska organizacija u cilju razvoja zdravih, sposobnih, stvaralačkih ličnosti.

Uspješno radeći na razvoju i popularizaciji rekreativnog (društvenog) plesa i sa kvalitetnim takmičarima sportskog plesa, plesni klub "Latino Dance” je postao sinonim za ples.


Programi za sve


Klub omogućava svakom plesaču, prema svojim potencijalima i željama, da pređe sve "stepenice” napredovanja u savladavanju plesne vještine. Rad kluba bazira se na spoju najsavremenijih iskustava klubova članica međunarodne plesne federacije i višegodišnjeg iskustva trenera, instruktora i uprave.

Programi su namjenjeni svima, od apsolutnih početnika preko rekreativaca do vrhunskih sportista.

S obzirom na današnji ubrzani način života, praćen stalnim stresovima, ples je idealni lijek za poboljšanje psihofizičke kondicije, jer oslobađa dugotrajno nakupljanu negativnu energiju!

Ples je izražavanje vaše osobnosti i način da otkrijete svoje mogućnosti.