PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

21.05.2021.

Uspješna godina pandemije u radu i poslovanju agencije za projekte BERISE Sarajevo

U koliko želite olakšati rad svog udruženja i obezbjediti sebi dodatna sredstva budite odvažni i dopustite sebi ulazak u svijet projekata uz stručnu pomoć BERISE agencije. 

 

irf

Irfan Garić, magistar sporta i vlasnik agencije za projekte BERISE Sarajevo uz dugogišnje iskustvo (14 godina) radi na podršci finansiranja sportskih organizacija putem projekata, te je kao takav bio slamka spasa u godini korone kada su spotski klubovi doživjeli nezapamćenu krizu i velike financijske probleme. 

Tokom 2020. godine radeći sa oko 30 klijenata uspio je pribaviti 338 000 KM nepovratnih sredstava od domaćih i međunarodni donatora. Gotovo da nije potrebno isticati koliko je ovakvo što doprinjelo kvalitetnijem i lakšem radu udruženja njegovih klijenata. U svojoj uspješnoj karjeri bilježi rad sa oko 100 klijenata i preko jednog miliona konvertibilnih maraka nepovratnih sredstava koje je obezbjedio za njih. 

U okviru usluga koje pruža, pored pisanja projekata nude se registracije i preregistracije udruženja, podrška finansijskom i pravnom poslovanju udruženja, izrada biznis planova, podrška i savjetovanje u radu malih preduzeća kao i savjetovanje za sve ostale administrativne poslove. 

U koliko želite olakšati rad svog udruženja i obezbjediti sebi dodatna sredstva budite odvažni i dopustite sebi ulazak u svijet projekata uz stručnu pomoć BERISE agencije.