PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

28.10.2015.

Rekreacija za osobe sa invaliditetom

Svjetska badminton federacija (BWF) je pod geslom „JEDAN SPORT, JEDNA PORODICA" objedinila badminton i para-badminton i na sebe preuzela brigu o para-badmintonu kao ravnopravnom članu svjetske badminton porodice. Saznajte gdje u Bosni i Hercegovini možete igrati parabadminton.

 

parabadminton_sarajevo


Lica sa invaliditetom se mogu pronaći u nekoj od 6 kategorija invaliditeta, a u ove aktivnosti su uključeni i mali ljudi (oni za koje obično koristimo termin „kepec", a iza tog naziva se kriju ljudi malog rasta i velikog srca). Osobama s invaliditetom odgovarajuća tjelesna aktivnost ponajprije pruža psihomotorički oblik terapije, pa tek onda rekreativni aspekt kvalitetnog načina provođenja slobodnog vremena koji je dominantan kod zdravih osoba.

Para-badminton otvara širok prostor za uključivanje lica sa invaliditetom u sportske aktivnosti i na rekreativnom i na takmičarskom nivou.U program para-olimpijskih igara koje će biti organizovane 2020. godine u Tokiju i para-badminton će zvanično zauzeti svoje mjesto tako da će para-badmintonaši pored evropskih i svjetskih para-badminton šampionata koji se redovno odražavaju već nekoliko godina, imati priliku da predstavljaju svoje zemlje na najvećoj smotri sportista sa invaliditetom.

Programi vježbanja za osobe s invaliditetom trebali bi imati poseban značaj i podršku od šire društvene zajednice.Takva podrška je ključna ne samo iz humanih razloga, već stoga što se brigom o osobama s invaliditetom i njihovom što uspješnijom integracijom u tokove društvenog života (a tu sportska aktivnost umnogome pomaže) mogu mjeriti kulturno-civilizacijski dosezi nekog društva ili sredine.

Postojeće stanje organizvanosti sporta osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini nije u skladu s organizacijom navedenih aktivnosti na međunarodnoj razini. Navedeno upućuje na potrebu prihvaćanja međunarodnog modela sporta osoba s invaliditetom.

Gdje je moguće igrati PARABADMINTON u BiH?


Svakako, Badminton savez BiH je jako dobar primjer u pokušaju da se omasovi ova vrsta korisne sportske aktivnosti. 

Za one koji žele da se bave rekreativnim ili takmičarskim parabadmintonom i na taj način poboljšaju svoj zdravstveni status, Badmitnon savez BiH organizuje sportsko – rekreativne programe u nekoliko sportskih klubova. Prije svih, to su BK Banjaluka i Udruženje - Klub sporta i rekreacije iz Sarajeva (kroz program Sarajevo Badminton).