PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

26.02.2015.

Poziv svim invalidnim licima da igraju badminton u Sarajevu

Badminton kao sport pogodan je za osobe s invaliditetom. Kategorije u kojima se lica sa invaliditetom mogu takmičiti su: igrači u kolicima, igrači-amputirci i kategorija igrači-mali ljudi. U Sarajevu, pridružiti se možete badminton sekciji Udruženja - Klub sporta i rekreacije za sve. Poziv je otvoren za sve naše prijatelje.... Pokušajte... Pozovite nas...

 

parabadminton_1


"Udruženje - klub sporta i rekreacije za sve" čitavim nizom aktivnosti nastoji da promoviše badminton u svim vidovima, u svim dijelovima BiH. Aktivisti ovog Udruženja poduzimaju korake kako bi badmintonu dali dodatnu težinu i učinili ga interesantnim velikom broju ljudi širom naše zemlje, naglašavajući njegove prednosti, prije svega kao sporta za sve, ali isto tako i kao jednog od najzahtjevnijih sportova uopšte.


Para-badminton je uključen u program POI u Tokiju 2020. godine. 


To je veliki događaja za cijelu badminton zajednicu koja djeluje pod motom "jedan sport- jedna porodica", što znači da su BWF, BEC i nacionalni badminton savezi preuzeli na sebe obavezu da na ravnopravnoj osnovi brinu i o badmintonu i o para-badmintonu.Ovo je prilika da se ljudi sa invaliditetom još aktivnije uključe u društvena dešavanja i obogate svoje životne sadržaje. Predstavljati svoje zemlje na tako značajnim takmičenjima kao što su OI i POI je sigurno veliki stimulans za svakog sportistu da uloži sve potrebne napore da bi se našao na nekoj od tih najvećih smotri sportista na našoj planeti.

Sarajevo badminton - mjesto za rekreaciju osoba sa invaliditetomU Sarajevu, igrati se može u sklopu badminton sekcije Udruženja - Klub sporta i rekreacije za sve.

Trenutni termini su u Petoj (Dobrinjskoj) gimnaziji na Dobrinji, nedjeljom u 18:00.
Reketi i loptice su obezbjeđeni. 
Za sva pitanja slobodno kontaktirajte Kenana (061 225 845) ili Ilju (061 200 422)