PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

09.03.2017.

Počinje Quickie dječija atletska liga

Quickie dječija atletska liga je jedinstveni sportski  projekt u regionu koji ima za cilj  okupljanje djece, zabavu kroz prilagođena atletska takmičenja i testiranje njihovih sposobnosti pružajući im priliku da otkriju i iskažu svoje individualne potencijale.

 

quickie


Veza između zabave/takmičenja i testiranja/detekcije, čini ovaj projekat drugačijim u odnosu na druge dosadašnje projekte. Pored toga što želimo da okupimo djecu, da im predstavimo vrijednosti atletike, sprovedemo ih kroz sistem takmičenja u kojem će prikupljati bodove i takmičiti se sa svojim uzrasnim kategorijama u različitim disciplinama, poseban cilj je da istu djecu sprovedemo kroz protokol testiranja, obrade i analize  rezultata uz  formiranje objektivnog i naučno zasnovanog mišljenja o potencijalima svakog učesnika u projekta. Time će biti ostvarena pretpostavka da se donose objektivna odluka u budućem atletskom ili uopšte sportskom usmjeravanju djece u cilju unaprijeđenja njihovog kompletnog antropološkog statusa i maksimiziranja šansi za  iskorištenost njihovog motoričkog potencijala.

Ovaj projekat je prilika za svu djecu, ne samo za onu djecu koja se bave atletikom ili koja imaju namjeru da se bave atletikom, već i za djecu koja preferiraju i druge sportove, za one koji žele steći uvid u svoje kondiciono stanje, za djecu koja uopšte nisu u procesu treninga i nisu svjesni svoga talenta.

Projekat nudi mogućnost da se kroz mjerenja i testiranja otkriju eventualno prisutne antropološke/motoričke/funkcionalne "anomalije” te da se blagovremeno počne sa adekvatnim programima za njihovo otklanjanje ili ublažavanje.

Sigurno je da će sva djeca kroz ligaški sistem atletskih takmičenja imati priliku da se upoznaju sa bogatstvom atletskih disciplina, ljepotama atletskog takmičenja i steknu uvid u sve vrijednosti "kraljice sportova”.

KALENDAR LIGE

Datum Kolo
01.04.2017. I
15.04.2017. II
29.04.2017. III
06.05.2017. IV
20.05.2017. V
27.05.2017. VI
04.06.2017. Finalno takmičenje – Atletski miting Novi Grad Sarajevo

NAPOMENA Satnica, discipline i sve ostale bitne informacije za svako kolo će biti blagovremeno objavljivane, a najkasnije tri dana prije kola, na web stranici kluba AK Novi Grad Sarajevo – Atleta.