PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

20.10.2012.

Motorički razvoj djeteta - I DIO

Drago nam je predstaviti seriju članaka, mladog i vrlo stručnog kondicionog trenera Vladimira Puzovića. Član je Udruženja za medicinu sporta Srbije, te Evropskog koledža sportskih nauka. Seriju stručnih članaka, počeo je sa najvažnijim, "motoričkim razvojem" kod najmlađe djece. 

 

novosti_motoricki_razvoj_djece

Posljednjih decenija trening razvoja motoričkih sposobnosti djece postaje sve popularniji, jer su roditelji, treneri i stručnjaci iz sportske medicine shvatili, da se dobrobit rada na usavršavanju motoričkih sposobnosti javlja kod najmlađe djece, a da korist od treninga koji razvija sposobnost snage imaju i djeca od 5-6 godina. 

Ranije je postojala dilema u vezi sa efikasnošću, bezbjednošću i primjenom odgovarajućih trenažnih protokola. Međutim, danas je poznato, da ako je neki program na pravi način prilagođen odgovarajućem uzrastu, oni isti mogu bezbjedno da primenjuju.

Dijete se rađa sa sposobnošću za čitav niz motornih aktivnosti, ono raspolaže refleksima i koordinisanim reakcijama. Za razvoj motorike djeteta osnovni značaj imaju uzrast i učenje šireg dijapazona kretanja, dok su najvažniji principi razvoja motorike slijedeći:


1. Cefalo-kaudalni i proksimo-distalni pravac (od viših i centralnih dijelova tijela, ka nižim i perifernim dijelovima tijela).
2. Tendencija razvoja od opšteg načina reagovanja ka specifičnom reagovanju.
3. Tendencija sve veće upotrebe malih misićnih grupa i malih mišića.
4. Tendencija prelaza sa obostrane sinhrone upotrebe ekstremiteta na jednostranu i ekonomičniju upotrebu ekstremiteta.
Razvoj kontrole sopstvenog tijela kod djeteta ide uporedo sa razvojem motornih oblasti u mozgu, npr. mozak koji kontroliše ravnotežu, razvija se naglo u prvim godinama života. 

Najveći skok u razvoju dječije motorike događa se upravo u prvoj godini života, iz tog razloga će u slijedećem članku detaljnije biti objašnjene karakteristike razvoja motorike kod djece uzrasta do 8 meseci i dati savjeti za njeno unapređenje.


Piše: Vladimir Puzovic, Stručni saradnik našeg portala i kandidat za doktorsku titulu iz oblasti fizičke pripreme sportista.