PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

14.05.2015.

Koliko i kada su nam djeca spremna za takmičenja?

Prema takmičnju treba odnositi kao prema sportskom i socijalnom oruđu, a ne kao sredstvu da se trenutno i pod svaku cijenu proizvede prvak.

 

djeca_i_takmicenja

Takmičenje je temeljno obilježje rasta i razvoja djece u sportskom okruženju. Pravilno vođena takmičenja od koristi su za sveukupan razvoj i igraju aktivnu ulogu u dječjem rastu i socijalnom statusu.

Takmičenja pružaju djeci mogućnost da primjene na organizovanoj utakmici tehničke i taktičke vještine koje su savladali na treningu, iskuse pobjedu i poraz te razviju vještine i vrijednosti koje će im poslužiti kasnije u životu.

Međutim, postoji mnogo takmičarskih sportskih programa koji postavljaju velike tjelesne i psihološke zahtjeve pred djecu. Takav stres u ranim godinama može prizvesti suprotan učinak u obliku štetnog djelovanja na dječiji razvoj te navođenja djece da napuste određeni sport a da prije toga nisu u potpunosti razvili svoju nadarenost.

Koliko su djeca spremna za takmičenja?


U većini slučajeva, djeca nisu ta koja traže da započnu sa takmičenjima, već roditelji i treneri. Tražim od onih koji o tome donose odluke da imaju na umu slijedeće:

Uvedite dijete u takmičenje tek kada je ono spremno. To uključuje motivacijsku spretnost (da se žele takmičiti), demonstraciju odgovarajuće razine vještine, odgovarajuću razinu fiziološkog kapaciteta (motoričke sposobnosti potrebne za takmičenje)

Pobrinite se da je prvenstveni cilj zabaviti se, naučiti i savladati određene vještine te taktičke ili tjelesne ciljeve, kao što su: „Ako imaš pet dobrih dodavanja tokom utakmice, ja ću biti sretan"

Organizujte takmičenja u vještinama individualnih sportova. Na primjer: „Pobijednik je onaj koji ima najljepšu izvedbu", bez obira da li se radi o trčanju, plivanju, veslanju, penjanju ili skijanju. Naglasak na vještinama isplatit će se kasnije a osim toga udaljuje od fiziološkog stresa takmičenja i potrebe da se naporno trenira.

Nemojte ohrabrivati djecu mlađu od 7-8 godina da sudjeluju u organizovanim takmičenjima. Oni mogu testirati svoje vještine u netakmičarskom okruženju.

Tek sa 12 ili 13 godina djeca mogu razumjeti ulogu takmičenja i što je potrebno sa gledišta vještina i sposobnosti da se dođe do uspjeha ili poraza. Stoga bi sudjelovanje u organizovanom takmičenju trebalo početi negdje s 11, 12 godina ili kasnije.
 

 

Izvor: Tudor O. Bompa, York University