PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

20.05.2020.

Irfan Garić u 13 godina ima preko 600 000 KM finansiranih projekata u sportu

Magistar sporta Irfana Garić trinaest godina piše projekte u sportu. Prvo je krenuo raditi projekte za svoje udruženje - Univerzalnu školu sporta, a nakon toga je počeo pomagati prijateljima koji imaju udruženja. 

 

novosti_irfan_garica_2020

Posljednjih osam godina radi većinom projekte za druge a posljednje dvije godine ima agenciju za pisanje projekata ''Berise''. Agencija ''Berise'' danas broji preko 30 stalnih klijenata - većinom sportskih udruženja, klubova, te državnih i federalnih saveza. 
Iako su najčešći klijenti sportska udruženja (preko 50 sportskih udruženja), nije rijetkost da projekte piše udruženjima koja promovišu kulturu, aktivnosti mladih. U periodu od 13 godina bavljenja pisanjem projekata realizovao ih je preko 100, sa ukupnom vrijednošću od oko 
600 000,00 KM. Najveći realizovani projekat vrijednosti je od 143 000,00 KM, a tokom 2019. godine realizovao je preko 30 projekata čija ukupna vrijednost iznosi 155 000,00 KM. 

Projekti su implementirani u dvadeset i šest općina u BiH i to: Općina Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Hadžići, Ilijaš, Ilidža, Doboj Jug, Tešanj, Zenica, Fojnica, Srebrenica, Bratunac, Doboj, Teslić, Derventa, Brod, Bijeljina, Modriča, Vukosavlje, Usora, Mostar i Tomislavgrad. Gore navedeni projekti uključili su više od 20 000 korisnika i angaživali preko 200 osoba. 

Neki od najvijernih klijenata gospodina Garića su: Rukometni klub Bijeljina i Taekwondo savez FBiH, a sa kojima bilježi i najveće uspjehe.  Na samom početku saradnje njihovi godišnji budžeti iznosili su do 3 000,00 KM. Danas ti klijenti imaju mjesečne ugovore s agencijom ''Berise'' i godišnje budžete sa preko 20 000,00 KM. Pored toga jedan od klijenata Berise agencije je Taekwondo savez BiH koji postiče sve svoje klubove na saradnju sa agencijom „Berise" i time rade na svojoj održivosti i kontinuiranom razvoju. Rezultati toga vidljivi su na aktivnistima realizovanim tokom 2019. godine sa ukupnom vrijednosti od oko 
70 000,00 finansiranih projekata iz Taekwondo sporta za 10 klijenata taekwondo klubova i saveza. Po prvi puta u BiH održana su 2 evropska turnira u Taekwondou i to: G1 Taekwondo kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre i Evropsko Taekwondo prvenstvo. Ustrajnost klijenata, kvalitet ideja, uključenost i vjerovanje u svoje projekte je ključ uspjeha.

Agencija ''Berise'' je ponosna što radi sa matičnim klubovima i savezima vrhunskih sportista, najvećih ambasadora BiH koji predstavljaju našu zemlju na elitnim svjetskim takmičenjima i koji postižu vrhunske sportske rezultate od kojih treba istaknuti sportiste: Sanjin Pehlivanović (juniorski svjetski i evropski prvak, i seniorski viceprvak u bilijaru), Almir Kapić (svjetski šampion u brazilskoj džiju džici), Nedžmin Ambešković (treći u svijetu u Deadliftu (Strongman sportu) i najjači čovjek u BiH sa podignutih 422 kilograma), Nedžad Husić (treći na Evropskom mladom seniorskom taekwondo prvenstvu i budući potencijalni olimpijac BiH) i drugi.

Tokom godine se objavi preko 50 javnih poziva za finansiranje kvalitetnih i dobrih projekata iz sporta. Agencija ''Berise'' pokušava pomoći svim svojim klijentima kako bi riješili problem svog finansiranja i na koncu svog djelovanja. Pored pisanja projekata agencija ''Berise'' vrši usluge: pisanja biznis planova, pisanja izvještaja, registracije udruženja, organizacije događaja, finansijska i pravna savjetovanja i druge poslove vezane za Nevladin sektor.  Zadovoljstvo naših klijenata je nama na prvom mjestu. 

Bogato iskustvo vlasnika agencije za pisanje projekata ''Berise'', olakšava mu pronalazak puta za uspjeh u svijetu pisanja i realizacije projekata, kao i pribavljanja sredstava za finansiranje istih. Gospodin Garić je svoje radno iskustvo sticao i u Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH. Kroz ovo radno iskustvo upoznao se s načinom podjele sredstava u Nevladinom sektoru. Takvo iskustvo pomaže mu u boljem razumjevanju zahtjeva donatora i olakšava put ka dobijanju financijskih sredstava za svoje klijente.

Pored velikog broja edukacija u NVO sektoru vezanih za pisanje projekata, upravljanje finansijama i pravnim poslovima u NVO sektoru Irfan Garić je nosilac nagrada: Šampion inkluzije Unicefa za BiH i Pobjednički certifikat Austrijske Vlade za najbolju biznis ideju pri Biznis start up centru i idejni tvorac najveće škole sporta u BiH koja je postala članica Međunarodne platforme za sport i razvoj. Začetnik i jedan od aktera razvoja nacionalnih projekata, Škole u prirodi u KS, Matične evidencije u KS, Jedinstvene sportske baze podataka i Foruma sporta u BiH. Idejni tvorac Berise akademije (akademije tradicionalnih umjetnosti).

Irfan Garić je pokrenuo FB stranicu ''Sport i projekti'' na kojoj se objavljuju svi Javni pozivi domaćih nivoa vlasti, stranih organizacija, fondacija i privatnih firmi za bespovratna sredstva za projekte u sportu. 
 
Za sve ostale informacije vezane za javne pozive i pisanje projekata možete se obratiti agenciji ''Berise'' na email:projekti.ba@gmail.com