PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

04.08.2015.

Igre na smanjenom prostoru za efikasan razvoj reaktivne agilnosti

Povećani zahtjevi u praktično svim sportskim disciplinama danas, a naročito u kolektivnim sportovima, zahtjevaju sve efikasnije trenažne metode za razvoj sposobnosti od značaja za datu disciplinu. 

 

reakcija


Tako, u svim kolektivnim sportovima u poslednjoj deceniji sve više pažnje se posvećuje primjeni kompleksnih trenažnih sadržaja koji istovremeno razvijaju i tehničko-taktičke i funkcionalno-motoričke sposobnosti. Ipak, s obzirom na relativno novu metodu treninga, ne zna se dovoljno o njenoj primjeni na razvoj specifičnih motoričkih sposobnosti, poput reaktivne agilnosti, tj. agilnosti koja u sebi sadrži i reakciju na spoljašnji stimulus pa time predstavlja sposobnost značajno veće logičke validnosti u ovim sportovima. 

Grupa istraživača sa Univerziteta Balarat (Australija) je na uzorku profesionalnih sportista australijskog fudbala željela da uporedi efekte primjene treninga agilnosti i igri na smanjenom prostoru na reaktivnu agilnost! Fudbaleri su podijeljeni u dvije grupe i u periodu od 7 nedjelja dva puta nedjeljno bili podvrgnuti 15-minutnom trenažnom nadražaju agilnosti ili igara na smanjenom prostoru. 

Rezultati istraživanja su pokazali da je grupa podvrgnuta igrama na smanjenom prostoru značajno popravila ukupno vrijeme na testu reaktivne agilnosti kao i da je ostvareni napredak prije svega posljedica boljeg vremena reakcije na spoljašnji stimulus! 

Grupa podvrgnuta treningu agilnosti nije poboljšala rezultat u testu reaktivne agilnosti. "Igre na smanjenom prostoru poboljšavaju vrijeme reakcije na spoljašnji stimulus i time poboljšavaju reaktivnu agilnost fudbalera”- zaključuju autori. 

Istraživanje je objavljeno online 9. septembra 2013. godine u časopisu Journal of Sport Sciences.