PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

19.10.2015.

Bridž - igra ili rekreacija?

Bridž je najpopularnija igra sa kartama, u kojoj je uticaj sreće sveden na minimum (kod takmičarskog bridža je potpuno isključen), Kao takav, pravu konkurenciju može tražiti jedino u šahu. U Bosni i Hercegovini Bridž je nepravedno zapostavljena misaona igra.

 

bridz


Za neupućenog posmatrača, to je obična kartaška igra za razonodu. Za onoga ko se bridžom bavi, to je sportska disciplina koja postaje način života. 

U svjetskim krugovima, bridž je veoma cijenjena i proučavana igra, a u Bosni i Hercegovini njen rejting daleko je od željenog.

Literatura o bridžu je u svijetu razvijenija i mnogobrojnija od šahovske, ali je kod nas situacija obrnuta. Verovatno je za to kriv bivši društveni poredak, koji je kartanje uopšte, pa čak i bridž, smatrao porokom, dok je šah čak i nametnut, kao jedina intelektualna i misaona igra.

Bridž je kartaška igra koju s 52 karte igraju četiri igrača, po dva suprotstavljena para. Djeljitelj dijeli karte po jednu u smjeru kretanja kazaljke na uri dok ne podijeli sve karte. Igra je podijeljena u dva dijela: licitacija (izbor boje i broja osvojenih štihova) i odigravanje (realizacija dogovorenog kontrakta). Odnos izlicitiranog i napravljenog kontakta je osnov za izračun rezultata i dobivanje nagradnih poena.

Jačina karata (od najjače do najslabije): as(A), kralj(K), dama(Q), dečko(J), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Jačina boja (od niže ka višoj): tref, karo, herc, pik, NT (igra bez adutske boje)