PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Filter

Izaberite sport

Osnovna škola Saburina

Osnovna škola Saburina

Sarajevo
ul Sburina br. 4
tel: 033 538 340
saburina@bih.net.ba
www.ossaburina.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola Hamdija Kreševljaković

Osnovna škola Hamdija Kreševljaković

Sarajevo
Carina 2
tel: 033 272 720
hamdijakresevljakovic@yahoo.com
www.oshk.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija

Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija

Sarajevo
Logavina 52
tel: 033 447 246
info@osmmbsa.edu.ba
www.osmmbsa.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola Nafija Sarajlić

Osnovna škola Nafija Sarajlić

Sarajevo
Patriotske lige 57
tel: 033 213 823
nafijas@bih.net.ba
www.osnsarajlic.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola Alija Nametak

Osnovna škola Alija Nametak

Sarajevo
Zaima Šarca 15
tel: 033 652 297, 033 211 075
alijanametak@hotmail.com
www.osansa.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola Velešićki heroji

Osnovna škola Velešićki heroji

Sarajevo
Velešići 2
tel: 033 214 598
osvh@bih.net.ba
www.osvh.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola  Edhem Mulabdić

Osnovna škola Edhem Mulabdić

Sarajevo
Konak 1
tel: 033 236 044
aomersoftic@yahoo.com
www.osem.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola Hašim Spahić

Osnovna škola Hašim Spahić

Ilijaš
Krajiška bb
tel: 033 400 458
oskolahs@yahoo.com

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola Isak Samakovlija

Osnovna škola Isak Samakovlija

Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1
tel: 033 212 499
www.osis.edu.ba

   

Osnovna škola Grbavica I

Osnovna škola Grbavica I

Sarajevo
Grbavička 14
tel: 033 661 278; 033 651 337
osgrbavica1@hotmail.com
www.osgrbavica1.edu.ba

   

Osnovna škola Malta

Osnovna škola Malta

Sarajevo
Marka Marulića 27
tel: 033 613 501
skola.malta@gmail.com
www.osmalta.edu.ba

   

Osnovna škola Ćamil Sijarić

Osnovna škola Ćamil Sijarić

Sarajevo
Braće Mulić 16
tel: 033 543 196; 033 544 301
oscamils@bih.net.ba
www.oscsijaricsa.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola Osman Nakaš

Osnovna škola Osman Nakaš

Sarajevo
Gradačačka 39
tel: 033 641 287
www.osonakas.com.ba

   

Osnovna  škola

Osnovna škola "Zajko Delić”

Vogošća
Kobilja Glava, ulica Slatinski put broj 3
tel: 033 426 830
oszd@oszd.edu.ba
www.oszd.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna Škola

Osnovna Škola "Mirsad Prnjavorac"

Vogošća
Jošanička 51
tel: 033 430 910
prima97@bih.net.ba
www.osmp.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Osnovna škola

Osnovna škola "Izet Šabić"

Vogošća
Hotonj bb
tel: 033 481 089
www.osizetsabic.edu.ba

 

Klubovi-korisnici usluga: