PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Zmajarstvo Ukupno pronađeno 1centara     2klubova

Podgrupa izabranog sporta

Sportski aerodrom / letilište Visoko

Visoko
Paljike bb
tel: 061 473 309, 061 838 402
info@aeroklub-izet-kurtalic.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

 

 

Aeroklub "Izet Kurtalić" Visoko

Visoko
Gornje Rosulje 3
tel: 032 738 209, 061 792 977, 061 196 368
info@aeroklub-izet-kurtalic.ba

 

Centri gdje klub ima trening: