PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Tenis Ukupno pronađeno 25centara     32klubova

Podgrupa izabranog sporta

Tenis centar Koševo

Sarajevo
Patriotske lige broj 21
tel: 033 268 760
info@csrsa.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Teniski centar Mostar

Mostar
Kneza Mihajla Viševića Humskog bb
tel: 036 326 399
info@tk-mostar.ba, ranko.primorac@tel.net.ba

   

Teniski Centar Stup

Sarajevo
Nikole Šopa 217
tel: 033 468 231
contact@tcs.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

OFK Sport team

Banja Luka
Bulevar Stepe Stepanovića 181a
tel: 051 235 773
info@sport-team-ofk.com

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

DRAMAR Centar Tuzla

Tuzla
Slavinovići Luke b.b.
tel: 035 304 519, 061 109 867
info@dramar.ba

   

Hotel Delminium

Sarajevo
Stup - Bare 16H
tel: 033 627 667, 033 636 596
info@delminium.co.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Tenis klub "Mach Ball" Banja Luka

Banja Luka
Branka Grpčića bb
tel: 051 315 045
office@tcmatchball.com

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Bijeli Una Rafting

Bihać
Klokot, Pecikovići bb
tel: 037 380 222
raftbeli@bih.net.ba

   

HUT Aduna d.d Bihać

Bihać
Centar
tel: 037 221 431, 037 318 100,
info@aduna.ba

   

Atletski centar Koševo

Sarajevo
Patriotske lige bb
tel: 033 202 323
aksarajevo@yahoo.com

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Hotel Blanca Resort & Spa

Vlašić
Babanovac bb
tel: 030 519 900
info@blancaresort.com

   

Sportsko rekreacijski centar u Širokom Brijegu

Široki Brijeg
Obliazna cesta 19
tel: 039 705 644, 063 350 808

   

Banja Dvorovi

Bijeljina
tel: 055 350 626, 055 350 616
banjadvorovi@spinter.net

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Sportska dvorana Mirind

Pazarić
Dub 1
tel: 033 416 044, 061 138 120

   

Sport klub restoran Una Sarajevo

Sarajevo
Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
tel: 033 263 015
hoteluna@bih.net.ba

   

NTA Teniska Akademija

Sarajevo
Donji Hotonj II/3
tel: +387 33 42 66 00
akademija@nta.ba

   

Tenis Head Akademija Sarajevo

Patriotske Lige 21
tel: 387 33 216 220

   

 

 

Teniski klub Međugorje

Međugorje
Krstine bb
tel: 036 650-125, 036 651-187
info@tenisklub-medjugorje.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Tenis Head Akademija

Sarajevo
DONJI HOTONJ II
tel: 033 426 666
info@headakademija.ba

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Tenis klub Classic Sarajevo

Sarajevo
Ulica B. Mutevelića 61
tel: 033 643 179, 061 158 263
info@tk-classic.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Teniski klub Match ball

Banja Luka
Branka Grpčića bb
tel: 051 315 045
office@tcmatchball.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Teniski klub Winner Sarajevo

Sarajevo
Porodice Ribar 85
tel: 061 192 295
info@winner.ba

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Teniski klub Sporting Sarajevo

Sarajevo
Patriotske lige 28
tel: 033 220 466, 061 275 470

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Teniski klub Prednost Sarajevo

Sarajevo
Fra Andela Zvizdovica 1
tel: 062 973 966
tennissarajevo@gmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Teniski klub Novi Grad Sarajevo

Sarajevo
Bul. Meše Selimovića 4
tel: 061 150 457
montblan08@yahoo.com

   

Teniski klub ISKRA TEEN Sarajevo

Sarajevo
Maria Mikulića 1
tel: 033 666 799, 061 142 442, 061390 410
dorsnerz@bih.net.ba , info@tkiskrateen.ba

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Teniski klub Bosna Sarajevo

Sarajevo
Hamze Hume 2
tel: 033 457 133, 062 342 499
info@tkbosna.ba

   

Teniski klub 2006 Sarajevo

Sarajevo
M.Š.Kurtčehajića 16/III
tel: 033 207 231, 061 188 764
ejenciragic@lol.ba

   

Tenis klub Tenis Pro Sarajevo

Sarajevo
Bistrik 4
tel: 033 222 164, 061 352 786
hariskafedzic99@gmail.com

   

Teniski klub Dr. Mladen Stojanovic Prijedor

Prijedor
Srpskih Velikana bb
tel: 052 232 692
tkmspd@gmail.com

   

Teniski klub Srbac

Srbac
Vrbaska bb
tel: 065 746 290

   

Teniski klub ZMAJ OD BOSNE Tuzla

Tuzla
Muharema Fizovica bb
tel: 035 250 686, 061 333 464
tkzmajodbosne@gmail.com

   

Teniski klub WINNER Zenica

Zenica
Begagića put 8
tel: 061 794 727
i_omerbasic@hotmail.com

   

Teniski klub "VOLLEY" Jelah-Tešanj

Tešanj
Titova bb (Dom kulture)
tel: 061/251-901
info@volley.ba

   

Teniski klub VITEZ

Vitez
Divjak bb
tel: 030 714 211, 063 333 470

   

Teniski klub TRAVNIK

Travnik
Školska bb
tel: 030 511 197
teniskiklubtr@yahoo.com

   

Teniski klub TOP SPIN Bijeljina

Bijeljina
tel: 055 380 155, 065 913 393
micotenis@teol.net

   

Teniski klub T CLUB Žepče

Žepče
Lupoglav bb
tel: 032 880 984, 063 352 056
ljadis@yahoo.com

   

Teniski klub SREBRENIK

Srebrenik
Ulica Bajazita Kešetovića 2
tel: 035 272 122, 061 100 140
tenisklubsrebrenik@gmail.com

   

Teniski klub SPRINT Sarajevo

Sarajevo
Nikole Šopa 217
tel: 033 457 286
mirzoadi2@hotmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Teniski klub SPIN Cazin

Cazin
Pjanići bb
tel: 061 155 783
pjanichuc@gmail.com

   

Teniski klub SPIN Vogošća

Vogošća
Jošanička 33
tel: 033 432 615
salem.spahic@bhtelecom.ba

   

Teniski klub Sol Brčko

Brčko
Mehmedagića 21/c Brčko Distrikt BiH
tel: 049 212 549, 065 583 866
t.k.sol@teol.net, tennislinesol@gmail.com

   

Teniski klub Una-gem

Bihać
502 Viteške brigade 28
tel: 061 165 505
tk.unagem00@gmail.com

   

Udruženje sporta Nova zora

Sarajevo
Slatinski put 11
tel: 061 912 875
nova.zora.sport@gmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Tenis klub Set

Široki Brijeg
Fra Vencela Kosira 1
tel: 063 353 008, 039 700 600
marko.culjak@tk-set.net

   

Teniski klub Borac

Banja Luka
tel: 051 257 137, 065 516 663

   

Teniski klub Royal Bosna Visoko

Visoko
tel: 062 826 530, 061 781 997

   

Teniski klub Elliptic Kiseljak

Kiseljak
Gromiljak bb
tel: 030 875 184
robert.biletic@tel.net.ba