PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Tavla/Backgammon Ukupno pronađeno 0centara     1klubova

Podgrupa izabranog sporta

 

 

Tavla klub Ajna

Bihać
ulica Bosanskoga ustanka br.5
tel: 037 222 502, 061 394 167
haselonic@gmail.com