PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Streljaštvo Ukupno pronađeno 4centara     5klubova

Podgrupa izabranog sporta

Automatska streljana u Trebinju (bivša kasarna)

Trebinje
Bivša kasarna
tel: -
-

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Streljana - Paša Bunar

Tuzla
Narodnog Fronta 74
tel: 035 286 896, 061 331 333
strijelactz@yahoo.com

   

Streljana ZOI84 - Zetra

Sarajevo
Olimpijska dvorana Zetra
tel: 033/ 212 035

   

 

 

Streljački klub LEOTAR RVI

Trebinje
Stepe Stepanovića bb
tel: 059 245 290
skleorvi@teol.net

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Streljački klub Visoko

Visoko
MSŠ
tel: 061611 543

   

Sportski klub praktičnog streljaštva GM17

Sarajevo
Alipašina bb
tel: 033 276 141
gm17@bih.net.ba

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Streljački klub Ilidža

Sarajevo
Jahijela Fincija br.20
tel: 061 370 978
scgs_ilidza@live.com

   

Streljački klub ZOI84

Sarajevo
Olimpijska dvorana Zetra
tel: 061 802 962
edin_fazlija@hotmail.com

 

Centri gdje klub ima trening: