PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Streličarstvo Ukupno pronađeno 0centara     2klubova

Podgrupa izabranog sporta

 

 

Streličarski klub Banja Luka

Banja Luka
Rakovačke Bare
tel: 065 653 115
vdamir78@yahoo.com

   

Streličarski klub Kozara Prijedor

Prijedor
radonjic075@gmail.com, gasictomislav@yahoo.com