PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Pilotiranje avionima Ukupno pronađeno 1centara     4klubova

Podgrupa izabranog sporta

Sportski aerodrom / letilište Visoko

Visoko
Paljike bb
tel: 061 473 309, 061 838 402
info@aeroklub-izet-kurtalic.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

 

 

Aeroklub "Izet Kurtalić" Visoko

Visoko
Gornje Rosulje 3
tel: 032 738 209, 061 792 977, 061 196 368
info@aeroklub-izet-kurtalic.ba

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Aero klub Livno

Livno
Vukovarska 9
tel: 063 332 031,
ak_livno@yahoo.com

   

Aeroklub Prijedor

Prijedor
tel: 061 972 820, 052 236 429
akprijedor@yahoo.com