PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Padobranstvo Ukupno pronađeno 0centara     5klubova

Podgrupa izabranog sporta

 

 

Padobranski klub

Banja Luka
Rakovačkih rudara 12
tel: 051 358 640, 051 358 641
fortuna1@teol.net

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Padobranski klub Banjaluka

Banja Luka
Ul. Jovana Dučića 100
tel: 065 981 146, 065 546 413
Padobranski.klub.banjaluka@gmail.com

   

Aeroklub Prijedor

Prijedor
tel: 061 972 820, 052 236 429
akprijedor@yahoo.com