PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Motorno letenje Ukupno pronađeno 0centara     8klubova

Podgrupa izabranog sporta

 

 

Aeroklub "Izet Kurtalić" Visoko

Visoko
Gornje Rosulje 3
tel: 032 738 209, 061 792 977, 061 196 368
info@aeroklub-izet-kurtalic.ba

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Aeroklub Livno

Livno
Vukovarska 9
tel: 063 332 031
ak_livno@yahoo.com

   

Aeroklub Krila Sarajeva

Sarajevo
tel: 061 268 814
info@aeroklub-krilasarajeva.co.ba

   

Aero klub Livno

Livno
Vukovarska 9
tel: 063 332 031,
ak_livno@yahoo.com

   

Aeroklub Prijedor

Prijedor
tel: 061 972 820, 052 236 429
akprijedor@yahoo.com