PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Kanu Ukupno pronađeno 0centara     1klubova

Podgrupa izabranog sporta

 

 

Kajak kanu klub Vrbas

Banja Luka
Save Kovačevića 44
tel: 051 253 301
nikola.s@blic.net