PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Judo Ukupno pronađeno 9centara     13klubova

Podgrupa izabranog sporta

Sportski centar Mejdan Tuzla

Tuzla
Ul. Bosne Srebrene bb
tel: 035 228 825
mejdan@mejdan.ba

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

JU Sportski centar Borik

Banja Luka
Aleja Sv. Save 48
tel: 051 257 136, 051 257 148
sdborik@blic.net, info@scborik.com

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Taekwondo centar Novi Grad Sarajevo

Sarajevo
Lukavička cesta do 121
tel: 033 452 994; 061 273 069; 061 273 950
tkdnovigrad@yahoo.com

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Dvorana - Akademija srcem za sport

Sarajevo
Džemala Bijedića 165
tel: 033 943 278
armela_sa@hotmail.com

   

Universal Studio ATLETIKO

Sarajevo
Mis Irbina 10 - FIS
tel: 033 222 552, 060 342 1193
usatletiko@yahoo.com

   

 

 

Judo klub Bosna

Sarajevo
Hamze Hume br.2
tel: 033 553 330
-

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Aikido Jujutsu klub Shindokan Sarajevo

Sarajevo
tel: 062 330 539
info@shindokan.ba

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Judo klub Sarajevo

Sarajevo
Alipašina br.19
tel: 062 960 000
info@jcsarajevo.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Judo klub Braća Lukač

Sarajevo
Mis Irbina 10, Judo sala 3. sprat (na vrhu)
tel: 062 620 774, 062 528 888
elvirlukac@hotmail.com, edo_ado@hotmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

JUDO KLUB GARD

Lukavac
tel: 061 164 631
judogard@yahoo.com

   

Judo klub Laktaši

Banja Luka
Ul. Karađorđeva bb
tel: 065 439 354, 065 587 350
jklaktasi@gmail.com

   

Judo klub Champion

Vogošća
Menjak 26
tel: 062 256 413
almir_vraza@hotmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Judo klub Travnik

Travnik
tel: 030 511 595, 061 105 871
esalihagic@bih.net.ba

   

Judo club Zvijezda

Banja Luka
tel: 066 600 126, 066 207-546
kejadjurdjevic@gmail.com, jasenkodelic@gmail.com

   

Judo Klub Višegrad

Višegrad

   

Judo klub Borsa - Mostar

Mostar
Rudarska 253
tel: 063 433 515, 063 858 515

   

Judo klub Vogošća

Vogošća
Jošanićka br.33
tel: 061 269 647
jkvogosca@hotmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Judo Klub Neretva Mostar

Mostar
Ilići broj 84
tel: 063 392-968; 063 382-271; 063 287-965
uprava@judo.ba; info@judo.ba; trener@judo.ba