PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Hokej na ledu Ukupno pronađeno 0centara     4klubova

Podgrupa izabranog sporta

 

 

Hokej klub Bosna

Hamze Hume 2
tel: -
-

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Hokejaski klub Stari grad

Sarajevo
hkstarigrad@hotmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Hokejaski klub Ilidža

Sarajevo

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Hokejaski klub Alfa

Sarajevo

 

Centri gdje klub ima trening: