PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Hidrogimnastika Ukupno pronađeno 1centara     1klubova

Podgrupa izabranog sporta

Klub Vodenih Sportova BIMBA

Sarajevo
Avde Jabućice 21
tel: 061 241 676 , 063 741 196
kvs.bimba@gmail.com

 

Centri gdje klub ima trening: