PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Gimnastika Ukupno pronađeno 3centara     9klubova

Podgrupa izabranog sporta

Gimnastički klub Bosna

Sarajevo
Mis Irbina 8
tel: 033 677 334, 061 150 376
culjevicm@gmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Gimnastički klub ZSD Libertas

Mostar
tel: 063 422 581
skolagimnastike@gmail.com

   

Klub ritmičko-sportske gimnastike Sloboda

Tuzla
Aleja Alije Izetbegovića 37
tel: 061/ 096-707, 062/ 900-255
krsg.sloboda@hotmail.com

   

Gimnastički klub TUZLA

Tuzla
2. Oktobra 1
tel: 061 830 730 , 061 282 70
gktuzla@hotmail.com, atikovic.almir@gmail.com

   

Sportsko rekreacijski klub Dami

Sarajevo
tel: 061 800 199, 061 709 510
info@dami.ba , kemal@dami.ba

   

Gimnastički klub Dragan Đokanović

Sarajevo
FIS Sarajevo
tel: 062 253 426, 062 253 438
gk.dragandjokanovic@gmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Gimnastički klub Una

Bihać
gkunabihac@gmail.com

   

Gimnastički klub Olimp - Vogošća

Vogošća
Omladinska 8
tel: 061 837 975
ane-gk.olimp@hotmail.com

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Sportski klub ZOI'84

Sarajevo
Ul. Branilaca Sarajeva 21
tel: 387 61 222 800
sportskiklub@skzoi84.com

 

Centri gdje klub ima trening: