PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Aikido Ukupno pronađeno 4centara     5klubova

Podgrupa izabranog sporta

Taekwondo centar Novi Grad Sarajevo

Sarajevo
Lukavička cesta do 121
tel: 033 452 994; 061 273 069; 061 273 950
tkdnovigrad@yahoo.com

 

Klubovi-korisnici usluga:

 

Universal Studio ATLETIKO

Sarajevo
Mis Irbina 10 - FIS
tel: 033 222 552, 060 342 1193
usatletiko@yahoo.com

   

 

 

Aikido Jujutsu klub Shindokan Sarajevo

Sarajevo
tel: 062 330 539
info@shindokan.ba

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Aikido klub MORIHEI

Sarajevo
tel: 061 769 454
aikido_sarajevo@yahoo.com

   

Aikido Klub Banja Luka

Banja Luka
tel: 066 606 537
uzekiel@teol.net

   

Aikido klub Bushido

Prijedor
tel: 065 629 181
ibushido92@gmail.com

   

Aikido klub Sonkei

Sarajevo
Mis Irbina
tel: 061 885 521
alen_hadzija@hotmail.com

 

Centri gdje klub ima trening: