PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Univerzalna škola sporta '' Treći sat'' Mostar

Univerzalna škola sporta '' Treći sat'' Mostar

Država Bosna i Hercegovina
Grad Mostar
Adresa
Telefon 063 444 205
Fax
Email usstrecisat@gmail.com
Web http://www.facebook.com/groups/usstrecisat/

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis

UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA

Univerzalna škola sporta " TREĆI SAT''je nastala kao rezultat nedostatka adekvatnog sadržaja za dob djece od 6-11 godina i želje roditelja da se i nakon vrtića i škole stručan tim trenera nastavi baviti sa njihovom djecom. "Univerzalna sportska škola - ima zadatak, da izvrši pripremu na cjelovitom i svestranom psiho-fizičkom razvoju djeteta, kako bi se ono spremno i samouvjereno uključilo u takmičarski ili rekreativni sport. Za onu djecu koja su već dio takmičarskog ili rekreativnog sistema "Sportska škola TREĆI SAT" je bogata i važna nadopuna u cilju punog razvoja svih psiho-fizičkih sistema.

Kroz predviđeni program USŠ "TREĆI SAT" dijete će tokom školske godine proći kroz petnaestak različitih sportova te dobiti potpuni uvid u svijet sporta, a pri tome će biti praćeno pod stručnim vodstvom profesora sporta i tjelesnog odgoja, izmjereno baterijom testova, čime ćemo utvrditi napredak vašeg djeteta i eventualni potencijal za vrhunski sport.

Bitan faktor za razvoj djeteta u ovoj dobi je igra i zadovoljstvo koje dijete treba prepoznati u sportu, ali na žalost danas smo svjedoci preuranjenog usmjeravanja i specijalizacije djece u pojedine sportove, gdje su često izložena trenerima koji nisu educirani za rad sa ovom uzrasnom grupom, ili nisu odabrali rad sa njima kao životan poziv, već kao usputnu stanicu do napretka u klupskim strukturama. Već davno su pedagozi i psiholozi, stalno uključeni i prisutni u radu sa djecom, došli do zaključka da se djeca te dobi ne bi smjela takmičiti, odnosno, da iz sportskih „okršaja“ ne smiju izlaziti kao gubitnici, jer neuspjeh u toj dobi stvara privid da sport nije za njih. Prečestim naglaskom na pobjeđivanje, gdje se više pažnje u tom trenutku poklanja sposobnijima, dok se ostali osjećaju zanemareno i zapostavljeno, čak i neuspješno. To je upravo razlog zašto mladi ne ustraju uvijek u sportu, jer takvo naglašavanje uspjeha povećava napetost, anksioznost i stres kod djece, često tako velik da se djeca ne znaju nositi sa time.

Na temelju ovih činjenica bazira se rad Univerzalne sportske škole Treći sat''" u kojoj iskusni treneri vrlo dobro znaju dozirati i uravnotežiti (ponekad i prevariti) pobjedu i poraz da na kraju svi izađu kao pobjednici.

Želja nam je što više djece predispozirati za sport, da se sa takvim okruženjem poistovjećuju i da se osjećaju uspješnim. Dokazano je da bavljenje sportom u toj dobi pospješuje koncentraciju kod učenja, a osjećaj uspješnosti gradi samopouzdanje djeteta, što ujedno rezultira boljim uspjehom u školi i kasnije u životu

Ciljevi:

Poticati višestrani psihosomatski razvoj djece

Razviti zdravstvenu kulturu kod djece u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja

Kod djece stvoriti naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja

Razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti

Razvijanje predispozicije za vrhunski sport

Sprečavanje nastanka posturalnih poremećaja i korigovanje iste

Otkrivanje, vođenje i praćenje talentirane djece.

Zadaće:

Omogućiti djeci stjecanje iskustava pokretom; poticati usvajanje znanja o različitim športovima i vrijednosti bavljenja športom; poticati pozitivan stav prema zdravom načinu života i zdravoj prehrani

Primjenom različitih kinezioloških operatora utjecati na razvoj motoričkih sposobnosti, a naglasiti razvoj koordinacije, ravnoteže i fleksibilnosti

PROGRAM UNIVERZALNE ŠKOLE SPORTA

Program univerzalne sportske škole namijenjen je djeci od 6-11 godina, te je primjeren svakom djetetu, bez obzira na njegove inicijalne sposobnosti, a prvenstveno je usmjeren njihovom višestranom razvoju. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo univerzalna sportska škola može predstavljati temelj za stvaranje budućih vrhunskih sportaša, jer stjecanjem većeg broja motoričkih znanja u ranijim fazama sportskog razvoja iz raznih sportskih grana omogućuje uspješniju sportsku specijalizaciju kasnije.

Program univerzalne sportske škole omogućava da dijete pokaže svoje potencijale bude emocionalno ispunjeno, te zadovolji svoje potrebe mnogo lakše nego u nekoj drugoj sportskoj aktivnosti, jer dobiva različitu lepezu sadržaja koji omogućavaju optimalan razvoj svih motoričkih sposobnosti. Važno je istaknuti da ako se djeca ove dobi bave isključivo jednim sportom, onda smo zanemarili čitav spektar drugih sposobnosti koje se razvijaju drugim sportskim aktivnostima. Sve aktivnosti škole možemo svrstati u tri programa koje se međusobno nadopunjuju: Redovni program, Dodatni program i Posebni program

REDOVNI PROGRAM: ELEMENTARNA KRETANJA, SPORTSKE IGRE


DODATAN PROGRAM: IZLETI I TRENINZI U PRIRODI, JAHANJE, ROLANJE, PLIVANJE


POSEBAN PROGRAM: ŠKOLA SKIJANJA I ŠKOLS PLIVANJA

Datumi održavanja treninga su

19.09.2011 PONEDJELJAK 1 i 2 RAZREDI 18-19 SATI; 3 i 4 RAZREDI 19-20 SATI

20.09.2011 UTORAK 1 i 2 RAZREDI 18-19 SATI; 3 i 4 RAZREDI 19-20 SATI

21.09.2011 SRIJEDA 1 i 2 RAZREDI 18-19 SATI; 3 i 4 RAZREDI 19-20 SATI

24.09.2011 SUBOTA 1 i 2 RAZREDI 10-11 SATI; 3 i 4 RAZREDI 11-12 SATI

i to u sportskoj dvorani u MUP-u

R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT
1.   Mostar   sportska dvorana u MUP-u   usstrecisat@gmail.com

Foto galerija je trenutno prazna.