PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Univerzalna škola sporta Kecman Banja Luka

Trenirajte sa najboljim ....

Univerzalna škola sporta Kecman Banja Luka

Država Bosna i Hercegovina
Grad Banja Luka
Adresa
Telefon 066 226 426
Fax
Email unikec@hotmail.com
Web http://www.unikec.tk/

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis

Osnivač Škole je Saša Kecman, rođen 15.07.1987. godine u Banjoj Luci. Osnovnu i srednju školu završio u Banjoj Luci. Diplomirao na FFVIS (Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta). Atletikom se aktivno bavi od 2003. godine. Član AK "Borac" od 2003. godine. Osnovna atletska disciplina je 400m iako nastupa u svim sprinterskim disciplinama (60m,100m,200m). Član reprezentacije BiH od 2006. godine.

NAŠ ZADATAK...
Univerzalna škola sporta "Kecman" za osnovni cilj ima popularizaciju sporta i upoznavanje osnovnih elemenata svih sportova, kod djece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.
1. djeca uzrasta od 4 do 7 godina - predškolski uzrast,
2. djeca uzrasta od 7 do 12 godina - mlađi školski uzrast.

Za pravilan razvoj djece, neophodno je kretanje, fizička aktivnost, razvoj fizičkih sposobnosti, pokretljivosti, brzine, koordinacije, motorike...

Fizička aktivnost je jedan od najbitnijih faktora zdravlja kod djece jer se time razvija niz raznih sposobnosti. Fizičko vježbanje treba da bude smišljeno, organizovano kretanje sa ciljem da se produkuju određene promjene, da bi se što efikasnije potpomogao razvoj mladog organizma i podigle njegove sposobnosti kako bi dijete postalo spretnije, brže, snalažljivije, jače i izdržljivije.

Da bi postigli pravilan razvoj kod svakog djeteta, javila se potreba za prezentovanje ovog programa, gdje svako dijete može očuvati i unaprediti svoje zdravlje, kako bi moglo odgovoriti svakodnevnim problemima i poteškoćama koje se postavljaju pred njega, samim odrastanjem.

ŠKOLA SPORTA, je odlučila da veoma stručno pristupi radu sa dječacima i djevojčicama uzrasta od 4 do 12 godina, pošto je u tom periodu intenzivan razvoj svih čula, adaptacija na fizičke napore je vrlo pozitivna zbog smanjene nervne razdražljivosti, brzog razvoja grudnog koša, stabilizacije grudno-trbušnog disanja i povećanja radne sposobnosti sistema za krvotok. U ovom uzrastu vrijeme pažnje je kratko i djeca su orijentisana na akciju, ne mogu fokusirati pažnju u dužem vremenskom periodu, zato su treninzi predviđeni da traju 45-60 minuta uz česte pauze i raznovrsne i kreativne vježbe kako bi im se zadržala pažnja. Insistira se na učestvovanju i angažovanju u igri, a ne na pobjeđivanju. Raznovrsne vježbe su kratkog trajanja, niskog ili srednjeg intenziteta. Svako dijete je individua za sebe i da bi se održala odgovarajuća motivacija za trening posvećuje mu se velika pažnja...

SPORTOVI
1. Atletika
2. Ekipni sportovi s loptom
3. Sportovi u kojima se loptica udara reketom
4. Sportovi u kojima se loptica udara palicom ili batom
5. Biciklizam
6. Gimnastika
7. Sportovi snage
8. Sportovi preciznosti
9. Vodeni sportovi
10. Sportovi na snijegu i ledu (skijanje, klizanje)
11. Sportovi s više sportskih disciplina
12. Borilački sportovi i vještine
13. Loptaški sportovi
14. Moto-sportovi
15. Konjički sportovi
16. Ekstremni sportovi
17. Misaone igre
18. Tradicionalni sportovi
R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT
1.   Banja Luka   -   unikec@hotmail.com

Foto galerija je trenutno prazna.