PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Univerzalna škola sporta Bumerang Sarajevo

Osigurajmo našoj djeci zdravo odrastanje

Univerzalna škola sporta Bumerang Sarajevo

Država Bosna i Hercegovina
Grad Sarajevo
Adresa Ive Andrića 3
Telefon 061 278 864
Fax
Email info@univerzalnaskolasporta.com
Web www.UniverzalnaSkolaSporta.com

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis

Osnovna svrha univerzalne škole sporta “BUMERANG” je unaprijeđenje zdravlja djece školskog uzrasta od 6 do 10 godina.

Termini održavanja treninga i upisa novih članova:
OŠ “Meša Selimović”     Nedjelja     11:00 h
OŠ “Kovačići”                      Utorak     17:30 h
OŠ “Skender Kulenović”  Srijeda     17:00 h

Zbog dugoročnog značaja ovog projekta za budućnost naše djece, pa i države istrajni smo u naumu da toj djeci kroz naše aktivnosti omogućimo pravo na sport, igru,radost i veselje, zdrav život i zdrave navike i na kraju samim time i indirektno ojačamo našu državu.

Naši osnovni ciljevi su:
1. Podizanje stepena zdravlja djece
2. Povećanje kvaliteta življenja kod mlađih uzrasnih kategorija
3. Podizanje nivoa biopsihosocijalnih i motoričkih sposobnosti
4. U ranoj fazi života djece uočavati i korigovati tjelesne deformitete i oboljenja
5. Jačanje i nadograđivanje kardiovaskularnih i respiratornih sposobnosti
6. Uklanjanje emotivne napetosti kod djece
7. Uticati na pravilno držanje tijela
8. Djelovati na uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti
9. Razvijati osjećaj za prostor i pravilno kretanje
10. Povećanje aerobnog ,anaerobnog kapaciteta i smanjenje potkožnog masnog tkiva
11. Razvijanje osjećaja odgovornosti,tačnosti i samostalnosti
12. Edukacija različitih sportskih disciplina i plesova
13. Jačanje ličnosti djeteta
14. Jačanje osjećaja pripadnosti grupi
15. Usmjeravanje djeteta u sport i sportski život

Naše prednosti:
1. Provođenje sadržaja plana i programa Univerzalne škole sporta kao sto su sportsko-rekreativna gimnastika, različite kretne strukture, trčanje, skakanje, puzanje, kolutanje, sve vrste sportova i plesova, štafetne igre i dr.
2. Programi su prilagođeni uzrastu djece od 6 do 10 godina
3. U toku 9 mjeseci trajanja škole provoditi ce se dva treninga sedmično u trajanju od sat i pol u svakoj školi i sa svakom grupom.
4. Na početku Univerzalne škole sporta svako dijete će obaviti EKG pregled da bi se dobio uvid u početno zdravstveno stanje svakog djeteta.
5. U toku aktivnosti Univerzalne škole sporta biti će provedena tri mjerenja antropometrijskih karakteristika svakog djeteta (inicijalno, tranzitivno i finalno)
6. Svi polaznici Univerzalne škole sporta će posjedovati zdravstveni karton
7. Organizovati ćemo niz roditeljskih sastanaka informativne i edukativne prirode.
8. Organizovati ćemo finalno takmičenje i druženje između različitih škola i grupa u različitim disciplinama

Evaluacija projekta:
Na kraju perioda od svaka tri mjeseca Univerzalne škole sporta vršiti će se sumiranje dobijenih rezultata različitih vrsta testiranja i na taj način utvrditi napredak djece. Na osnovu dobijenih rezultata daljne aktivnosti Univerzalne škole sporta moći će se prilagoditi svakom djetetu individualno u zavisnosti od njegovih potreba.

Evaluaciju će vršiti profesori sporta i tjelesnog odgoja koji su visoko kvalificirani i motivirani za ovu vrstu aktivnosti.Evaluacija će podrazumijevati primjenu različitih vrsta testova za ocjenu razvoja motoričkih,kongitivnih,konativnih i drugih sposobnosti,zatim primjenu metoda kao što su promatranje, praćenje, intervijui, upitnici i dr.

Finalni izvještaj o evaluaciji biti će napisan na kraju perioda od 9 mjeseci kada će se i upoređivati rezultati dobijeni tromjesečnim mjerenjima.
R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT
1.   Sarajevo   Ive Andrića 3   061 278 864