PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Sportski savez Općine Bugojno

Sportski savez Općine Bugojno

Država
Grad
Adresa
Telefon
Fax
Email
Web www.bugojnosport.com

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis

Tel.: +387 (0)30 251-325

UREDNIK WEB STRANICE: Azam Mandžić

Sportski savez Općine Bugojno ,Nugle II bb –zgrada KSC-a
Predsjednik Sportskog saveza : Nedžad Šečić ,061 135 511,
Sekretar SS Bugojno : Mustafa Fuka , 061 322 222 , tel/fax 030 251 325.


Upravni odbor SS Bugojno :
Predsjednik UO : Nedžad Šečić,
Potpredsjednik UO SS Bugojno : Dženan Mahmutbegović, 061 768 743
Članovi UO SS Bugojno : Nurudin Jusić,             061 341 960
                                           Dževad Ibrahimović , 061 629 683
                                           Nusret Peco ,              061 707 971
                                           
Predsjednik Skupštine SS Bugojno : Rašid Tihak , 061 773 418.


ČLANICE  SPORTSKOG SAVEZA BUGOJNO :

Nogometni klub Iskra ,Jaklička bb
Predstavnik Kluba : Naim Basara ,kontakt telefon : 061  183 000
Sekretar : Nusret Peco, 061 707 971 , telefon-fax :  030 251 571

- Muški rukometni klub Iskra ,Zlatnih ljiljana bb Bugojno
Predsjednik Kluba : Nahid Šupić ,061 154 250
Sekretar : Džemal Čizmo , 062 267 990

- Ženski rukometni klub Gorica Iskra , KSC Bugojno
Predsjednik Kluba : Derviš Alibegović , 061 486 286

- Stonoteniski klub Bugojno ,Zlatnih ljiljana bb Bugojno
Predsjednik Kluba : Nurudin Jusić , 061 341 960
Sekretar : Dževad Brčić , 061 737 209

- Karate klub Bugojno , Podgaj II Bugojno
Predsjednik Kluba : Nadir Kurbegović , 061 154 200
Sekretar Rašid Tihak , 061 773 418

- Karate klub Futura , 307.motorizovane brigade 92 Bugojno
Predsjednik kluba : Goran Goronja , 062 347 951
Sekretar : Nesib Redžić , 061 620 120.

- Košarkaški klub Bugojno , Kovačuša I/1
Predsjednik Kluba : Osman Mulasmaić , 061 687 336
Sekretar : Dalila Alajbegović – Jokić

- Muški i ženski košarkaški klub BHN Bugojno, Gromile IV/95  Bugojno
Predsjednik Kluba : Zaim Zajmović , 061 754 854
Sekretar : Mersa Helez , 061 340 010

- Šahovski klub Iskra  , dr. Wagnera bb, Bugojno
Predsjednik Kluba : Muharem Robović , 061 255 092

- Taekwondo klub Bugojno , dr.Wagnera 7 Bugojno
Predsjednik Kluba : Hamza malbašić , 061 358 162,
Sekretar : Ivona Malbašić , 061 983 205.

- Planinarsko društvo Koprivnica, Bosanska 51 Bugojno
Predsjednik Kluba : Emsada Babić ,061 781 230
Sekretar : Elmedin Milanović ,061 373 300.

- Sportsko ribolovno društvo Bugojno , Lovački dom Bugojno
Predsjednik Kluba : Ismir Meškin, -
Sekretar : Muris Ćurić , 062 239 435

- Klub sjedeće odbojke Iskra , Vrbas naselje Bugojno
Predsjednik Kluba : Aziz Dlakić, 061 764 038
Sekretar : Abduselam Kico , 061 434 485,

- Klub sportova na vodi Vrbas Bugojno , Sultan Ahmedova 53
Predsjednik Kluba : Nijaz Jusufspahić , 061 614 325.

R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT

Foto galerija je trenutno prazna.