PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Škola badmintona MINITON

Škola badmintona MINITON

Država Bosna i Hercegovina
Grad Sarajevo
Adresa
Telefon 061 225 845
Fax
Email info@badminton.ba
Web www.badminton.ba

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis

Škola badmintona za djecu – Miniton 
Primarna ciljna skupina su djeca iz osnovnih škola na Kantonu Sarajevo koja pokazuju interes za badmintonom.

Prihvatljive cijene opreme i mogućnost igranja bez obzira na razinu znanja i nivo motoričkih sposobnosti, badminton čini izuzetno interesantnim za cjeloživotno redovito vježbanje.

Iz škole badmintona – Miniton, selektiraće se najperspektivnija djeca i oni će se usmjeravati u takmičarske programe Badminton Saveza BiH. Takmičarski dio će omogućiti provjeru usvojenih znanja i razvijanje svih relevantnih osobina od kojih zavisi uspješnost u ovoj vrsti sporta.

Osnovni cilj aktivnosti u radu ove škole badminton za djecu – Miniton se ogleda u tome da mlađa populacija usmjeri ka sportu kao zdravoj životnoj navici, u čemu im najbolju pomoć mogu ponuditi osobe koje su svoj život živjele na taj način

Lokacija: Peta / Dobrinjska Gimnazija
Termin: Nedjelja 18:00 sati

Škola badmitnona - Miniton
R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT

Foto galerija je trenutno prazna.